TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2006

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal dne 14. prosince 2006 Měsíční monitorovací zprávu za listopad 2006. V této zprávě ČTÚ rekapituluje zásadní skutečnosti, ke kterým došlo v oblasti elektronických komunikací v příslušném období v rámci České republiky.

Důležitým počinem v tomto měsíci bylo dokončení veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (TPP). Monitorovací zpráva se také zmiňuje o zahájení digitálního vysílání na Domažlicku a o měření skutečného pokrytí tohoto území digitální vysíláním.

Dále informuje o vývoji trhů elektronických komunikací (nové služby, tarify a vybrané statistiky trhu mobilní telefonní služby aj).

V Měsíční monitorovací zprávě je také zmínka o změně vlastníků společnosti Radiokomunikace a.s., o roamingovém zvýhodnění Cestovatel společnosti T-Mobile, o zdvojnásobení počtu uživatelů televize šířené internetovým protokolem (IPTV) od společnosti Telefonica O2 nebo o vánoční nabídce společnosti Vodafone Czech Republic a.s. – víkendové SMS zdarma.

Dále jsou v monitorovací zprávě uvedeny vybrané statistiky vývoje počtu xDSL přístupů, regulační opatření, spory podle § 127 zákona o elektronických komunikacích, kontrolní činnost ČTÚ, účasti ČTÚ na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi v elektronických komunikacích, nové technologie a služby, informace o správě radiového spektra a o 7 kontrolách činnosti České pošty s.p. a o uložených pokutách.

Měsíční monitorovací zpráva je zveřejněna na stránkách Českého telekomunikačního úřadu na adrese: www.ctu.cz

Ing. Dana Makrlíková v. r.       
tisková mluvčí              
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 14. prosince 2006

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846; fax: 224 004 811
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2006

Soubory ke stažení
Top