TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ získal mezinárodní ocenění „Search for New Heroes“ za nominaci projektu ASMKS (Automatizovaný Systém Monitorování Kmitočtového Spektra) v soutěži The Computerworld Honors Program 2007

Mezinárodní porota tvořená 100 zástupci vedoucích celosvětových IT firem ocenila 4. 6. 2007 ve Washingtonu DC během slavnostního ceremoniálu Laureate Medal Ceremony nominaci projektu Českého telekomunikačního úřadu – ASMKS do této prestižní soutěže významných projektů z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Kliknutím

Cílem projektu ASMKS je vybudovat a provozovat moderní, výkonný, plně automatický monitorovací systém kmitočtového spektra včetně komunikační infrastruktury datových služeb pro podporu efektivní správy kmitočtového spektra. Zavedení tohoto projektu vyplývá rovněž z mezinárodních závazků České republiky, ČTÚ je povinen v rámci mezinárodně koordinované regulace užívání kmitočtového spektra zabezpečit i jeho účinnou kontrolu.

Systém ASMKS je tvořen 12ti stacionárními stanicemi a řadou mobilních monitorovacích stanic. Všechny prvky ASMKS jsou propojeny kapacitní datovou sítí do jednoho systému, který umožňuje automatizované sledování kmitočtového spektra a nalezení případných odchylek od jeho běžného užívání, ať by již šlo o nežádoucí vyzařování některých vysílačů, tak i o případné překračování povolených výkonů, popř. neautorizované vysílání. Každá stacionární stanice pokrývá okruh o průměru cca 100km. ASMKS je založen na využívání technologie Rohde Schwarz a jeho srdcem je monitorovací systém ESMB, který je doplněn řadou dalších měřících přístrojů tak, aby bylo zabezpečeno pokrytí, kmitočtových pásem od 9 kHz až do 60 GHz. Systém umožňuje dálkově nastavovat přístroje, přepínat antény, ovládat rotátory a vyhodnocovat zjištěné výsledky.

The Computerworld Honors Program (www.cwhonors.org) od roku 1988 oceňuje vizionářské projekty v oblasti informačních a komunikačních technologií, které jsou přínosem pro vzdělávání, sociální a ekonomickou sféru. Ocenění jsou udělována každoročně v 10 kategoriích. Projekt ASMKS byl nominován do kategorie veřejná správa a neziskové organizace.

Ing. Dana Makrlíková v. r.    
tisková mluvčí            
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 8. června 2007

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2007

Soubory ke stažení
Top