TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ upozorňuje na nové způsoby podvodného přesměrování připojení k síti internet

Český telekomunikační úřad v posledních měsících při pravidelných kontrolách zaregistroval případy nového způsobu podvodného (nevyžádaného) přesměrování volání v síti internet, a to na mezinárodní telefonní čísla pevných, mobilních, resp. i satelitních sítí. Účastník, při využití připojení k internetu prostřednictvím přístupového kódu 971 na volně dostupný obsah sítě internet, je přesměrován na placený obsah, včetně zpětného prostupu ze stránek placeného obsahu na volně dostupné stránky internetu, avšak za zvýšený tarif, aniž by byl poskytovatelem služby na tuto skutečnost upozorněn.

Toto jednání je zcela v rozporu se zákonem o elektronických komunikacích, podle kterého v případech, kdy dochází při poskytování veřejně dostupné služby k automatickému nebo skrytému přesměrování na jinou službu, na službu jiného podnikatele nebo k sestavení nového spojení, a tím ke zvýšení ceny, je osoba poskytující veřejně dostupnou službu se zvýšenou cenou povinna bezplatně sdělit uživateli tuto skutečnost a umožnit mu přerušit spojení před tím, než bude přesměrování nebo sestavení nového spojení uskutečněno.

V souvislosti s podvodnými přesměrováními ČTÚ upozorňuje na bezplatnou službu zamezení ochozích volání a doporučuje všem uživatelům služeb elektronických komunikací, aby jejím případným využitím eliminovali možnost podvodného přesměrování připojení k síti internet. Na základě rozhodnutí ČTÚ provozuje společnost Telefónica O2 tuto službu od 28. října 2006 v pevné telefonní síti pod názvem Omezení automaticky uskutečněných odchozích volání. V rámci této služby si účastník libovolně a časově nezávisle sám aktivuje omezení odchozích volání. Aktivace a používání této služby je pro analogovou (pevnou) linku i digitální linku 2MBL zdarma.

Ing. Dana Makrlíková v. r.       
tisková mluvčí               
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 17. července 2007

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2007

Soubory ke stažení
Top