TISKOVÁ ZPRÁVA Technický plán přechodu zemského analogového vysílání na zemské digitální vysílání byl zaslán Ministerstvu informatiky ČR

Český telekomunikační úřad dne 8. prosince 2006 zaslal ministru informatiky návrh Technického plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (dále jen „TPP“) k předložení vládě. Návrh TPP je předkládán po ukončení veřejné konzultace podle zákona o elektronických komunikacích a správního řádu.

Předložený materiál zde.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v.r.
předseda Rady           
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 8. prosince 2006

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846; fax: 224 004 811
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2006

Soubory ke stažení
Top