TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad dokončil vyúčtování prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2004

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dokončil v průběhu 4. čtvrtletí roku 2007 vyúčtování ztráty z poskytování univerzální služby za období roku 2004 společností ČESKÝ TELECOM, a.s., (nyní Telefónica O2 Czech Republic, a.s.), podle dřívějších právních předpisů, tj. podle zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích.

Za období roku 2004 ČTÚ ověřil ztrátu, která vznikla společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., (Telefónica O2 Czech Republic, a.s.) z poskytování univerzální služby, v celkové výši 302 622 498 Kč.

V následujících řízeních se společnostmi, které byly za uvedený rok přispěvateli na fond univerzální služby, ČTÚ stanovil výše příspěvků, a zajistil jejich uhrazení společnosti Telefónica. Poskytovatel univerzální služby přispíval na ztrátu částkou 174 661 874 Kč. Dalšími významnými přispěvateli byly společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. s částkou 79 195 182 Kč, Vodafone Czech Republic a.s. s částkou 33 645 219 Kč a GTS Novera a.s. s částkou 10 029 003 Kč. S výjimkou částky 669 Kč (nedobytná pohledávka – přípěvek zaniklé společnosti) tak byla společnosti Telefónica O2 uhrazena celá výše prokazatelné ztráty z poskytovaní univerzální služby za rok 2004.

Rozsah poskytovaných služeb v rámci univerzální služby v uvedeném období zahrnoval veřejnou telefonní službu, operátorské služby, bezplatný a nepřetržitý přístup k číslům tísňových volání, informační službu, vydávání telefonních seznamů, služby veřejných telefonních automatů a slevy tělesně postiženým osobám a osobám bezmocným.

Vzhledem k tomu, že určený poskytovatel univerzální služby byl povinen poskytovat tyto služby za dostupnou cenu, byl následně oprávněn požádat o úhradu prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním těchto služeb z účtu univerzální služby, který zřídil Český telekomunikační úřad. Způsob výpočtu prokazatelné ztráty se řídil vyhláškou č. 235/2001 Sb., a výši uplatněné prokazatelné ztráty ověřoval Český telekomunikační úřad ve správním řízení vedeném s poskytovatelem univerzální služby.

Na účet univerzální služby jsou povinni přispívat společnosti, které v roce, kdy došlo ke vzniku ztráty, byly držiteli telekomunikační licence k poskytování telefonní služby a provozování telekomunikační sítě, a to podle svého podílu na trhu. Samotný poskytovatel univerzální služby přitom rovněž nese část ztráty odpovídající jeho tržnímu podílu v daném roce.

V současné době ČTÚ pokračuje v řízeních ve věci úhrady prokazatelné ztráty z poskytovaní univerzální služby za další období od roku 2001.

Ing. Dana Makrlíková v. r.      
tisková mluvčí               
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 2. ledna 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2008

Soubory ke stažení
Top