TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad zveřejnil Zprávu o plnění povinností České pošty za rok 2006

Český telekomunikační úřad zpracoval a na svých webových stránkách zveřejnil Zprávu o plnění povinnosti České pošty, s.p. v oblasti základních služeb za rok 2006. Úřad podle zákona o poštovních službách dohlíží na to, zda Česká pošta, s.p. plní své právní povinnosti v oblasti základních služeb. Zprávu o zjištěném stavu pak následně jednou ročně zveřejňuje.

Podle zákona o poštovních službách je povinností České pošty poskytovat základní služby způsobem, který je v souladu s potřebami veřejnosti, a to včetně soustavného poskytování informací o těchto službách a způsobu jejich užití. Stejný požadavek na způsob, jakým mají být poskytovány základní služby a informace o nich, obsahuje i předpisový rámec Evropské unie (Směrnice 97/67/ES).

Na tuto obecnou právní povinnost pak navazuje velký počet dílčích právních povinností, jež se týkají jednotlivých detailů poskytovaných služeb; uvedeny jsou jednak v poštovních podmínkách, jednak v základních kvalitativních požadavcích. Některé další právní povinnosti pak vyplývají přímo ze zákona o poštovních službách.

O kontrolních zjištěních, která jsou dokumentována ve Zprávě, byla Česká pošta průběžně v rámci jednotlivých kontrolních akcí informována. Závěry této Zprávy Český telekomunikační úřad projednal s Českou poštou a následně se Úřad v rámci své další kontrolní činnosti zaměří i na kontrolu plnění opatření přijatých Českou poštou.

Úplné znění zprávy je zveřejněno na stránkách www.ctu.cz.

Ing. Dana Makrlíková v. r.      
tisková mluvčí              
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 30. července 2007

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2007

Soubory ke stažení
Top