TISKOVÁ ZPRÁVA Českého telekomunikačního úřadu ke zveřejnění informací o vstupu tzv. čtvrtého operátora na trh mobilních služeb v České republice

Sdělovací prostředky přinesly informace, jejichž společným jmenovatelem je vstup společnosti MobilKom, a.s. jako čtvrtého operátora na trh mobilních služeb v České republice. Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) proto v této souvislosti především upozorňuje, že pro provozování uváděné mobilní sítě jsou přiděleny rádiové kmitočty v úseku pásma 410 až 430 MHz a nejedná se tedy o dalšího operátora sítě ve standardu GSM, resp. UMTS.

Provozovatel uvedené mobilní sítě musí samozřejmě zajistit splnění podmínek uvedených v opatření obecné povahy č. PV-P/15/03.2006-14. Tímto opatřením  ČTÚ v březnu 2006 vydal část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 380-470 MHz (březen 2006) a stanovil konkrétní požadavky na takovou síť,  včetně požadavků na použitou technologii.

Technologie CDMA, jejíž využití je v této mobilní síti uvažováno, byla dosud využívána především pro služby širokopásmového mobilního přístupu k síti Internet. Podle názoru ČTÚ lze proto očekávat, že i s ohledem na některá omezení z hlediska dostupnosti koncových terminálů, a to i jejich současné nekompatibility s terminály standardů GSM i UMTS, budou nabízeny především tyto typy služeb.

Ing. Dana Makrlíková v. r.    
tisková mluvčí            
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 11. ledna 2007

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 811
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2007

Soubory ke stažení
Top