TISKOVÁ ZPRÁVA Aktualizace části plánu pro využití rádiového spektra

Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání 11. června rozhodla o vydání dvou aktualizovaných částí plánu využití rádiového spektra.

V části  plánu  využití  rádiového  spektra  č. PV-P/14/06.2007-8  pro  kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz byly upraveny podmínky pro provozování mikrovlnných distribučních systémů MMDS. Použitím digitální technologie u těchto systémů lze v pásmu 2252–2300 MHz rozšířit počet přenášených televizních programů. Výhody digitalizace se tak nyní mohou uplatnit u všech zemských distribučních systémů.

V části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/06.2007-7 pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz byly provedeny změny, jejichž důvodem je požadavek implementace Rozhodnutí Evropské komise (2007/98/ES) k 1. červenci 2007. Pásma 1980–2010 MHz a 2170–2200 MHz jsou jím vyhrazena pro systémy poskytující družicové pohyblivé služby, jejichž součástí jsou komplementární pozemní stanice. O výběru a autorizaci provozovatelů systémů se rozhodne v procesu připravovaném Evropskou komisí.

Ing. Dana Makrlíková v. r.    
tisková mluvčí            
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 15. června 2007

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2007

Soubory ke stažení
Top