TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad přivítal stálou komisi Senátu pro sdělovací prostředky

Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání a potřebné legislativní změny, které by odblokovaly stávající situaci, tj. praktické zastavení procesu přechodu na zemské digitální televizní vysílání. To byla hlavní témata dnešního setkání stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky v čele s předsedou Jiřím Oberfalzerem a členů rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ).

Předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák senátory informoval o průběhu přípravy a souvislostech Technického plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (TPP). V průběhu prezentace byli členové komise informováni o základních přístupech ČTÚ k plánování kmitočtového spektra, realizovaných úkolech souvisejících s přípravou TPP i aktuálními odhady dopadů realizace aktuální verze TPP na obyvatele. Předseda Rady ČTÚ také informoval senátory o souvisejících pracech ČTÚ, např. v oblasti identifikace a předcházení možných krizových situacích v realizaci přechodu na zemské digitální vysílání a o otázkách monitorování tohoto procesu. Senátoři také byli informováni o probíhajícím experimentu v oblasti Domažlic a základních poznatcích ČTÚ, dosud z něj získaných.

Obě strany se pak v diskusi shodly na tom, že v návaznosti na TPP je třeba uskutečnit dílčí legislativní změny, konkrétně urychleně novelizovat zákon o elektronických komunikacích a zákon o rozhlasovém a televizních vysílání. Např. byla diskutována možnost prodloužení termínu, do kterého se mohou stávající komerční televize přihlásit k Technickému plánu přechodu a za vrácené analogové kmitočty získat bonusovou (bonusové) licence.

Vzhledem k tomu, že TPP je sice závazný, ale nevynutitelný dokument, je třeba upravit povinnost provozovatelů televizního vysílání vracet analogové kmitočty. V neposlední řadě je nutné vyřešit problém zablokovaných televizních licencí nových digitálních televizí.

Účastníci tohoto setkání se shodli i na potřebě systematické výměny věcných informací, týkajících se procesu přechodu na zemské digitální televizní vysílání.

Ing. Dana Makrlíková v. r.      
tisková mluvčí              
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 13. února 2007

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ II/2007

Soubory ke stažení
Top