TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červenec 2007

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 14. srpna 2007 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červenec. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Po roce od dokončení první analýzy velkoobchodního trhu s broadbandem zahájil ČTÚ druhé kolo analýz relevantních trhů, prvním trhem, který bude ČTÚ zkoumat bude opět relevantní trh č. 12 (broadband).

V průběhu července ČTÚ zpracoval a zveřejnil Zprávu o plnění povinností České pošty za rok 2006. Za správní delikty, jichž se Česká pošta dopustila, uložil ČTÚ v loňském roce pokuty v celkové výši 6,945 miliónu korun.

Monitorovací zpráva za červenec dále podrobně představuje Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra (ASMKS). Cílem tohoto rozsáhlého projektu je vybudovat a provozovat moderní a plně automatický monitorovací systém, který umožní efektivní správu rádiového spektra v souladu s legislativním rámcem ČR. Projekt je zároveň koncipován jako informační systém s rozsáhlým aplikačním programovým vybavením pro zajištění přímých vazeb na jiné, u ČTÚ již užívané informační systémy, a pro automatizaci a formalizaci některých procesů bezprostředně souvisejících s výkonem správy rádiového spektra.

Evropská komise přijala strategii, která podporuje zavedení mobilní televize ve všech 27 členských státech EU. Komise vybízí členské státy a odvětví, aby rozšíření mobilní televize v Evropě usnadnily a urychlily a aby podpořily používání DVB-H jako jednotné evropské normy pro mobilní televizi.

Dne 30. června 2007 nabylo platnosti a účinnosti nařízení Evropského Parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích. Podle tohoto nařízení musí poskytovatelé roamingových služeb umožnit všem stávajícím roamingovým zákazníkům zvolit si eurotarif nebo jakýkoliv roamingový tarif v souladu s tímto nařízením do 30. července 2007. Aktivace tarifu se musí uskutečnit nejpozději do 1 měsíce po doručení žádosti zákazníka o volbě. Všichni tři mobilní operátoři již informovali zákazníky o možnosti aktivace a cenách eurotarifu. Srovnání nabídek jednotlivých mobilních operátorů je uvedeno ve vlastní monitorovací zprávě.

Další informace jsou dostupné v aktuální měsíční monitorovací zprávě zveřejněné na www.ctu.cz.

Ing. Dana Makrlíková v. r.      
tisková mluvčí              
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 14. srpna 2007

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2007

Soubory ke stažení
Top