TISKOVÁ ZPRÁVA Liberalizace trhu s poštovními službami v EU nejdříve od 1. ledna 2011

Evropský parlament schválil Směrnici č. 97/67/ES o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality poštovních služeb.

Ta by měla znamenat otevření trhu s poštovními službami v celé EU. Národní provozovatelé přijdou o monopol na poštovní zásilky do 50 gramů. Tento monopol „vyprší“ v EU pravděpodobně 31. prosince 2010. Odložení liberalizace trhu s poštovními službami o dva roky bylo kompromisem. Pro členské státy, které přistoupily v roce 2004 a později a státy se zvláště obtížným územním reliéfem nebo s ostrovy, bude hranice pro liberalizaci trhu posunuta o dva roky — na 31. prosince 2012, aby tyto země měly možnost najít způsob k zavedení a provádění všeobecné služby. Tento termín pravděpodobně přichází v úvahu pro Českou republiku.

Dopisy by měly být i nadále v celé Evropské unii vybírány i doručovány nejméně jednou denně, pět dní v týdnu. Pokud by někteří účastníci trhu měli při zajišťování takovýchto služeb finanční ztráty, mohou členské státy zřídit k pokrytí nákladů na všeobecnou službu kompenzační fondy financované provozovateli služeb či uživatelské poplatky. Aby se zabránilo nevyváženosti volné soutěže do doby, než bude evropský trh celkově liberalizován, nebudou moci provozovatelé poštovních služeb ze zemí s „vyhrazenou oblastí“ působit v zemích, kde je poštovní trh již úplně otevřen soutěži (např. Švédsko, Německo, Finsko, Nizozemí a Velká Británie).

K pozměněnému návrhu Směrnice se musí vyjádřit ještě jednotlivé členské země a zejména Rada Evropské unie.

V České republice je národním poskytovatelem poštovních služeb státní podnik Česká pošta. Funkci regulačního orgánu v oblasti poštovnictví vykonává Český telekomunikační úřad.

Ing. Dana Makrlíková v. r.       
tisková mluvčí               
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 11. července 2007

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2007

Soubory ke stažení
Top