TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ prověří poskytování univerzální služby

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zahájil přezkum trvání důvodů pro uložení povinnosti poskytování dílčích služeb univerzální služby.

Tento přezkum je ČTÚ v souladu se zákonem o elektronických komunikacích povinen provádět alespoň jednou za dva roky. Cílem přezkumu je zjistit, zda je poskytování jednotlivých dílčích služeb univerzální služby zajištěno na celém území státu za podmínek srovnatelných s požadavky na univerzální službu podle zákona. Na základě výsledků tohoto šetření by měla být zajištěna dostupnost těchto služeb ve stanoveném rozsahu a kvalitě a celkové spokojenosti koncových uživatelů (spotřebitelů).

Aktuálně se přezkum týká dílčích služeb, které v současné době na základě rozhodnutí ČTÚ zajišťuje povinně společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Jedná se o následující služby:

−; pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby,
−; informační služba o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby,
−; služby veřejných telefonních automatů (VTA).

Pro závěry šetření jsou podstatné i zkušenosti spotřebitelů s konkrétním využíváním jednotlivých služeb, proto ČTÚ připravil pro širokou uživatelskou veřejnost jednoduchý dotazník, prostřednictvím kterého mohou spotřebitelé své zkušenosti a názory vyjádřit. Dotazník je umístěn na webových stránkách v sekci Diskusní místo.

ČTÚ předpokládá, že díky spolupráci s veřejností bude zajištěna maximální objektivnost zjištění v rámci probíhajícího přezkumu tak, aby konečné závěry plně zobrazily oprávněné požadavky spotřebitelů.

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí          
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 25. září 2007

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2007

Soubory ke stažení
Top