TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červen 2007

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červen. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Pátým členem Rady ČTÚ se od 1. července stal na základě červnového rozhodnutí vlády ČR Ing. Zdeněk Švrček.

Tématem měsíce červnové monitorovací zprávy je regulace mezinárodního roamingu. Záměrem stanovit pravidla pro regulaci cen za mezinárodní roaming se Evropská komise zabývala dlouhodobě. Přijaté nařízení, které vstoupilo v platnost 30. června 2007, stanovuje mimo jiné stropy průměrných velkoobchodních cen, maloobchodní eurotarif jako maximální cenu.

V předstihu před účinností nového Nařízení Komise k regulaci cen mezinárodního roamingu přistoupili mobilní operátoři k nabízení nových roamingových tarifů.

Dne 14. června 2007 vydal Soudní dvůr Evropských společenství v Lucemburku ve věci žádosti Obvodního soudu pro Prahu 3 o rozhodnutí o předběžné otázce, a to v souvislosti s řešením sporu společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a Czech On Line a.s. týkajícího se zamítnutí žádosti společnosti Czech On Line o rozšíření stávající spolupráce na širokopásmový vysokorychlostní internet ČTÚ byl podle rozsudku oprávněn přezkoumat povinnost podniku s významnou tržní silou. V tomto rozhodnutí nejde o faktické rozhodnutí sporu obou společností, ale pouze o vyřešení předběžné otázky. Věcně bude o sporu rozhodovat až Obvodní soud pro Prahu 3.

Dne 30. června bylo zahájeno zemské digitální vysílání z vysílače Ústí nad Labem - Buková Hora. V současné době jsou šířeny 4 programy České televize a programy Českého rozhlasu. V navazujícím období budou provedena měření pokrytí a zhodnocení příjmové situace v lokalitách, u nichž provedené modelové výpočty indikují nedostatečné pokrytí digitálním vysíláním nebo zhoršení příjmu digitálního vysílání oproti příjmu analogového vysílání šířeného z vysílače Ústí nad Labem - Buková hora. Zvláštní pozornost bude věnována těm lokalitám, které pro příjem analogového vysílání využívají doplňkových vysílačů malého výkonu — televizních převáděčů, u nichž je předpoklad, že jejich provoz bude negativně ovlivněn po zahájení zemského digitálního televizního vysílání na území Německa. Cílem prováděných měření je ověřit předpoklad, že v mnoha lokalitách, kde dojde ke vzniku rušení příjmu stávajícího analogového signálu, bude možno eliminovat negativní důsledky přechodem na příjem digitálního vysílání z vysílače Ústí nad Labem - Buková hora.

Další informace jsou dostupné v aktuální měsíční monitorovací zprávě zveřejněné na www.ctu.cz.

Ing. Dana Makrlíková v. r.       
tisková mluvčí               
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 13. července 2007

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2007

Soubory ke stažení
Top