TISKOVÁ ZPRÁVA Český telekomunikační úřad vydal Měsíční monitorovací zprávu za leden 2007

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 8. února 2007 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc leden 2007. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Významně zastoupeným tématem zprávy je problematika přenositelnosti čísel v pevných i mobilních sítích. Monitorovací zpráva obsahuje také statistiky počtu přenesených čísel v pevných i mobilních sítích. V České republice byla od zavedení přenositelnosti do konce roku 2006 přenesena v pevných sítích celkem 2 533 982 čísla. Za rok existence přenositelnosti v mobilních sítích bylo přeneseno celkem 136 410 čísel, což činí zhruba 1,14 % z celkového počtu aktivních SIM karet. Služba přenositelnosti čísel v pevných i mobilních sítích v ČR funguje bez větších problémů.

ČTÚ novelizovalo na základě připomínek veřejné konzultace opatření obecné povahy, kterým se určují technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny.

V souladu s rozhodnutím ČTÚ, kterým v září minulého roku uložil společnostem Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu Zvláštních cen, resp. zvláštních cenových plánů zdravotně postiženým a sociálně slabým, zahájily 1. ledna 2007 poskytování finančního příspěvku společnosti Telefónica O2 a Vodafone. Společnost T-Mobile poskytuje službu od 1. února 2007. Výše příspěvku činí 200,- Kč, nárok se po předložení příslušných dokladů uplatňuje u poskytovatele služby.

Během ledna uspořádaly Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a ČTÚ Seminář k problematice spamu, kterým zahájily spolupráci s podniky a institucemi z oblasti e-komunikací, poskytování internetu a technologií SW a HW. Výstupem z této spolupráce bude společný materiál mapující možnosti regulace spamu a otevření projektů, které by pomohly problém úspěšněji řešit.

V průběhu ledna probíhaly v Evropské komisi intenzivní práce na dokončení nařízení o regulaci cen za roamingová volání. ČTÚ se podílí na těchto přípravách formou zpracování požadovaných podkladů a informací z příslušného trhu v České republice. Na rozdíl od rámcové pozice prosazované Českou republikou se situace bohužel vyvíjí tak, že zřejmě dojde k regulaci nejenom velkoobchodních, ale i maloobchodních cen.

V souvislosti se zvyšováním terminálních sazeb placených Českou poštou zahraničním poskytovatelům poštovních služeb za doručení zásilek z ČR do zahraničí vydal ČTÚ nové cenové rozhodnutí, které stanoví maximální ceny obyčejných listovních zásilek do zahraničí s účinností od 1. února 2007.

Další informace a podrobnosti jsou dostupné v aktuální měsíční monitorovací zprávě zveřejněné na www.ctu.cz.

Ing. Dana Makrlíková v. r.      
tisková mluvčí              
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 8. února 2007

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 608 006 629, 224 004 846, fax: 224 004 811
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ II/2007

Soubory ke stažení
Top