Aktuality

16. 1. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2008-Y, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly
9. 1. 2008
Měsíční monitorovací zpráva č. 17 Českého telekomunikačního úřadu prosinec 2007
8. 1. 2008
SDĚLENÍ o termínu konání schůzky
3. 1. 2008
SDĚLENÍ o Vyhlášení výběrového řízení
17. 12. 2007
Výsledky hodnocení nabídek k výzvě ke zpracování webdesignu pro webové stránky Českého telekomunikačního úřadu
12. 12. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 16 Českého telekomunikačního úřadu listopad 2007
4. 12. 2007
SDĚLENÍ o vydání cenového rozhodnutí č. CR/P/12.2007-2
29. 11. 2007
INFORMACE podle § 36 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. o změně skutečností, na základě kterých byla udělena oprávnění k využívání čísel.
8. 11. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 15 Českého telekomunikačního úřadu říjen 2007
2. 11. 2007
Rozhodnutí Evropské komise o zavedení dodatečných vyhrazených čísel počínajících číselným rozsahem 116 pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou.
1. 11. 2007
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/XX.2007-YY pro kmitočtové pásmo 10 - 12,5 GHz
16. 10. 2007
VÝZVA ke zpracování webdesignu pro webové stránky Českého telekomunikačního úřadu
9. 10. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 14 Českého telekomunikačního úřadu září 2007
21. 9. 2007
Přezkum univerzální služby
11. 9. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 13 Českého telekomunikačního úřadu srpen 2007
4. 9. 2007
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci ve věci přezkumu provádění Směrnice č. 1999/5/ES
21. 8. 2007
OZNÁMENÍ o zveřejnění dokumentu
14. 8. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 12 Českého telekomunikačního úřadu červenec 2007
30. 7. 2007
Zpráva o plnění povinností České pošty, s.p. v oblasti základních služeb za rok 2006
30. 7. 2007
Zpráva o plnění povinností České pošty, s.p. v oblasti základních služeb za rok 2004 a 2005
17. 7. 2007
UPOZORNĚNÍ na nové způsoby podvodného přesměrování připojení k síti Internet prostřednictvím mezinárodních a satelitních telefonních čísel
13. 7. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 11 Českého telekomunikačního úřadu červen 2007
12. 7. 2007
OZNÁMENÍ o výsledcích jednání komise pro otevírání obálek k veřejné zakázce Konzultační a oponentní činnost v projektu ASMKS“
10. 7. 2007
OZNÁMENÍ o zřízení protikorupční e-mailové adresy Českého telekomunikačního úřadu
29. 6. 2007
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu k budoucímu využívání pásma 3400–4200 MHz
27. 6. 2007
INFORMACE o případném vzniku rušení příjmu analogového televizního signálu způsobeného zahájením digitálního vysílání v zahraničí
25. 6. 2007
SDĚLENÍ o vyhlášení veřejné zakázky „Konzultační a oponentní činnost v projektu ASMKS“
25. 6. 2007
OZNÁMENÍ o zveřejnění závěrů přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v úsecích 455,74-457,38 a 465,74-467,38 MHz
12. 6. 2007
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/3/XX.2007­-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446
7. 6. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 10 Českého telekomunikačního úřadu květen 2007
15. 5. 2007
OZNÁMENÍ o výsledku řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování návrhu loga Českého telekomunikačního úřadu“
14. 5. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 9 Českého telekomunikačního úřadu duben 2007
9. 5. 2007
VÝZVA k poskytnutí informací o parametrech kvality podle opatření obecné povahy č. OOP/14/12.2005-43
3. 5. 2007
Český telekomunikační úřad zahájil veřejnou konzultaci návrhů částí plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/xx.2007-yy pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz a č. PV-P/14/xx.2007-yy pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz
16. 4. 2007
Předseda Rady ČTÚ bude zítra hostem online diskuse na www.technet.cz
12. 4. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 8 Českého telekomunikačního úřadu březen 2007
3. 4. 2007
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci ve věci výběru a autorizace systémů poskytujících družicové pohyblivé služby
30. 3. 2007
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkumu podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových úsecích 455,74-457,38 MHz a 465,74-467,38 MHz
26. 3. 2007
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k číslu „116“ pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou
6. 3. 2007
OZNÁMENÍ o zveřejnění dokumentu Vývoj úrovně cen
6. 3. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 7 Českého telekomunikačního úřadu únor 2007
26. 2. 2007
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2006
22. 2. 2007
VÝZVA ke zpracování návrhu nového loga Českého telekomunikačního úřadu
20. 2. 2007
Viviane Redingová: Evropa dosud nedosáhla jednotného vnitřního trhu v oblasti e-komunikací
14. 2. 2007
Podle regulátorů přinesou sítě příští generace průmyslu i občanům pokles cen a nové služby
8. 2. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 6 Českého telekomunikačního úřadu leden 2007
29. 1. 2007
UPOZORNĚNÍ na doplnění informací o žádostech o individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
22. 1. 2007
OZNÁMENÍ o změně textu Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby
17. 1. 2007
UPOZORNĚNÍ Českého telekomunikačního úřadu ve věci možného rušení meteorologických radarů Brdy 5660 MHz a Skalky 5652 MHz zařízeními HIPERLAN, provozovanými podle všeobecného oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34
12. 1. 2007
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2007-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

Stránky

Top