Aktuality

26. 5. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2008-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
23. 5. 2008
Výsledky hodnocení nabídek – „Asistence při tvorbě procesních a nákladových modelů pro agendy ČTÚ, zejména správy spektra“
22. 5. 2008
Veřejná konzultace k revizi nařízení o regulaci roamingu a jeho případném rozšíření na SMS a datové služby
16. 5. 2008
Výsledky hodnocení nabídek – „Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 – panel mladých“
9. 5. 2008
VÝZVA k předložení nabídky „Asistence při tvorbě procesních a nákladových modelů pro agendy ČTÚ, zejména správy spektra“
7. 5. 2008
Měsíční monitorovací zpráva č. 21 Českého telekomunikačního úřadu duben 2008
6. 5. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/XX.2008-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona
30. 4. 2008
Zveřejnění výkazu o hospodaření s prostředky radiokomunikačního účtu (podle § 27 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích)
30. 4. 2008
VÝZVA k předložení nabídky „Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 – panel mladých“
24. 4. 2008
Zpráva o plnění povinností České pošty, s.p. v oblasti základních služeb za rok 2007
23. 4. 2008
Výsledky hodnocení nabídek – „Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 – panel mladých“
23. 4. 2008
Výsledky hodnocení nabídek – „Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 – panel expertů“
23. 4. 2008
Výsledky hodnocení nabídek – „Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 – celostátní šetření“
10. 4. 2008
Měsíční monitorovací zpráva č. 20 Českého telekomunikačního úřadu březen 2008
4. 4. 2008
OZNÁMENÍ o ukončení příjmu žádostí o vydání individuálního oprávnění k experimentálnímu využívání pásma 70,200 - 70,300 MHz amatérskou radiokomunikační službou
3. 4. 2008
Český telekomunikační úřad na konferenci ISSS 2008
1. 4. 2008
VÝZVA k předložení nabídky „Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 – panel mladých“
1. 4. 2008
VÝZVA k předložení nabídky „Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 – panel expertů“
1. 4. 2008
VÝZVA k předložení nabídky „Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 – celostátní šetření“
20. 3. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz
12. 3. 2008
Měsíční monitorovací zpráva č. 19 Českého telekomunikačního úřadu únor 2008
7. 3. 2008
SDĚLENÍ o zveřejnění výsledku přezkumu důvodů pro uložení povinností poskytovat v rámci univerzální služby tuto dílčí službu: Služby veřejných telefonních automatů (VTA) podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích
5. 3. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
5. 3. 2008
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2007
29. 2. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu rozhodnutí ve věci ověření správnosti a úplnosti podkladů k výpočtu čistých nákladů a stanovení výše čistých nákladů za rok 2006
15. 2. 2008
SDĚLENÍ pro účastníky, popřípadě uživatele služby přístup k síti Internet
13. 2. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2008-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
11. 2. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/XX.2008-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 74-76 GHz a 84-86 GHz
8. 2. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění podmínek pro limitovaný přístup amatérské služby ke kmitočtům v pásmu 70 MHz, které Český telekomunikační úřad stanovil na základě podnětu občanského sdružení Český radioklub
7. 2. 2008
Měsíční monitorovací zpráva č. 18 Českého telekomunikačního úřadu leden 2008
23. 1. 2008
SDĚLENÍ o změně lhůt ve výběrovém řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby a o opravě textu Vyhlášení výběrového řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu
16. 1. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2008-Y, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly
9. 1. 2008
Měsíční monitorovací zpráva č. 17 Českého telekomunikačního úřadu prosinec 2007
8. 1. 2008
SDĚLENÍ o termínu konání schůzky
3. 1. 2008
SDĚLENÍ o Vyhlášení výběrového řízení
17. 12. 2007
Výsledky hodnocení nabídek k výzvě ke zpracování webdesignu pro webové stránky Českého telekomunikačního úřadu
12. 12. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 16 Českého telekomunikačního úřadu listopad 2007
4. 12. 2007
SDĚLENÍ o vydání cenového rozhodnutí č. CR/P/12.2007-2
29. 11. 2007
INFORMACE podle § 36 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. o změně skutečností, na základě kterých byla udělena oprávnění k využívání čísel.
8. 11. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 15 Českého telekomunikačního úřadu říjen 2007
2. 11. 2007
Rozhodnutí Evropské komise o zavedení dodatečných vyhrazených čísel počínajících číselným rozsahem 116 pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou.
1. 11. 2007
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/XX.2007-YY pro kmitočtové pásmo 10 - 12,5 GHz
16. 10. 2007
VÝZVA ke zpracování webdesignu pro webové stránky Českého telekomunikačního úřadu
9. 10. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 14 Českého telekomunikačního úřadu září 2007
21. 9. 2007
Přezkum univerzální služby
11. 9. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 13 Českého telekomunikačního úřadu srpen 2007
4. 9. 2007
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci ve věci přezkumu provádění Směrnice č. 1999/5/ES
21. 8. 2007
OZNÁMENÍ o zveřejnění dokumentu
14. 8. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 12 Českého telekomunikačního úřadu červenec 2007
30. 7. 2007
Zpráva o plnění povinností České pošty, s.p. v oblasti základních služeb za rok 2006

Stránky

Top