Výsledky hodnocení nabídek k výzvě ke zpracování webdesignu pro webové stránky Českého telekomunikačního úřadu

Český telekomunikační úřad jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zveřejnil výzvu ke zpracování webdesignu pro webové stránky Českého telekomunikačního úřadu (zveřejněno 16. 10. 2007).

Nabídky – návrhy projektů byly přijímány v sídle zadavatele na adrese:

Český telekomunikační úřad,
Sokolovská 219,
190 00 Praha 9

od 16. 10. 2007 do 12. 11. 2007 včetně, v pracovní dny od 7:45 do 17:00 hodin.

Na základě hodnocení předložených nabídek k řešení poptávky – veřejné zakázky, zveřejňuje Český telekomunikační úřad výsledky hodnocení:

Uchazeč, v jehož prospěch bylo rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky

– DataLite, spol. s.r.o., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 51/631

Uchazeč, v jehož prospěch bylo rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu – zpracování webdesignu, bude vyzván k jednání o uzavření smlouvy o dílo a spolupráci.

Top