Aktuality

12. 1. 2010
Měsíční monitorovací zpráva č. 41 Českého telekomunikačního úřadu prosinec 2009
8. 1. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění dokumentu „Doplňující konzultační dokument k PVRS 14 pro pásmo 2,6 GHz“
9. 12. 2009
Měsíční monitorovací zpráva č. 40 Českého telekomunikačního úřadu listopad 2009
4. 12. 2009
OZNÁMENÍ podmínek pro omezený přístup amatérské služby ke kmitočtům v pásmu 70 MHz pro rok 2010
24. 11. 2009
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu ke změně rozsahu číselných řad přidělovaných geografických telefonních čísel
23. 11. 2009
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k technologiím kognitivního rádia
20. 11. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/2/XX.2010­Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz
10. 11. 2009
Měsíční monitorovací zpráva č. 39 Českého telekomunikačního úřadu říjen 2009
30. 10. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2009-Y trh č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě
16. 10. 2009
OZNÁMENÍ o vydání Opatření obecné povahy č. OOP/17/10.2009-14, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona pro účely financování univerzální služby za rok 2007
16. 10. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/11/xx.2009-y k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz
15. 10. 2009
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3/10.2009-13, trh č. 3 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
15. 10. 2009
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/2/10.2009-12, trh č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě
8. 10. 2009
Měsíční monitorovací zpráva č. 38 Českého telekomunikačního úřadu září 2009
5. 10. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/XX.2009-Y trh č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě
2. 10. 2009
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/7/09.2009-11, trh č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích
23. 9. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz
8. 9. 2009
Měsíční monitorovací zpráva č. 37 Českého telekomunikačního úřadu srpen 2009
2. 9. 2009
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o vyhodnocení komerčního poskytování služeb, které nejsou v ČR uloženy v rámci univerzální služby
2. 9. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz
1. 9. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
28. 8. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/6/XX.2009-Y trhu č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity
27. 8. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu všeobecného oprávnění č. VO-R/23/XX.2009-YY k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 74-76 GHz a 84-86 GHz
21. 8. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
14. 8. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/17/XX.2009-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona pro účely financování univerzální služby za rok 2007
11. 8. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu rozhodnutí ve věci změny rozhodnutí o povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů
11. 8. 2009
Měsíční monitorovací zpráva č. 36 Českého telekomunikačního úřadu červenec 2009
23. 7. 2009
INFORMACE o rušení meteorologických radarů provozem zařízení RLAN v pásmu 5,6 GHz
14. 7. 2009
Měsíční monitorovací zpráva č. 35 Českého telekomunikačního úřadu červen 2009
14. 7. 2009
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k otázce společného přístupu k digitální dividendě v Evropské unii
25. 6. 2009
Principy a podmínky výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání a multimediálních aplikací
17. 6. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/2/XX.2009-Y, trh č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě
10. 6. 2009
Měsíční monitorovací zpráva č. 34 Českého telekomunikačního úřadu květen 2009
1. 6. 2009
OZNÁMENÍ vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/18/05.2009-8 – služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům
25. 5. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/XX.2009-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona
12. 5. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2009-Y, trhu č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích
11. 5. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2009-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
11. 5. 2009
Měsíční monitorovací zpráva č. 33 Českého telekomunikačního úřadu duben 2009
29. 4. 2009
Výkaz o hospodaření s prostředky radiokomunikačního účtu (podle § 27 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích) za rok 2008
22. 4. 2009
SDĚLENÍ o Vyhlášení výběrového řízení
10. 4. 2009
Měsíční monitorovací zpráva č. 32 Českého telekomunikačního úřadu březen 2009
6. 4. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/9/XX.2009-Y k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 1 525 až 2 200 MHz
6. 4. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/4/XX.2009-Y k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz
2. 4. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2009-Y trh č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě
18. 3. 2009
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýz relevantních trhů č. 1, 2, 6
10. 3. 2009
Měsíční monitorovací zpráva č. 31 Českého telekomunikačního úřadu únor 2009
10. 3. 2009
OZNÁMENÍ o změně textu „Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby“
25. 2. 2009
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2008
20. 2. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/18/XX.2009-Y, bývalého trhu č. 18 – služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům
12. 2. 2009
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/7/02.2009-5, trh č. 7 – minimální soubor pronajatých okruhů

Stránky

Top