Aktuality

23. 7. 2009
INFORMACE o rušení meteorologických radarů provozem zařízení RLAN v pásmu 5,6 GHz
14. 7. 2009
Měsíční monitorovací zpráva č. 35 Českého telekomunikačního úřadu červen 2009
14. 7. 2009
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k otázce společného přístupu k digitální dividendě v Evropské unii
25. 6. 2009
Principy a podmínky výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání a multimediálních aplikací
17. 6. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/2/XX.2009-Y, trh č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě
10. 6. 2009
Měsíční monitorovací zpráva č. 34 Českého telekomunikačního úřadu květen 2009
1. 6. 2009
OZNÁMENÍ vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/18/05.2009-8 – služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům
25. 5. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/X/XX.2009-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona
12. 5. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2009-Y, trhu č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích
11. 5. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2009-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
11. 5. 2009
Měsíční monitorovací zpráva č. 33 Českého telekomunikačního úřadu duben 2009
29. 4. 2009
Výkaz o hospodaření s prostředky radiokomunikačního účtu (podle § 27 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích) za rok 2008
22. 4. 2009
SDĚLENÍ o Vyhlášení výběrového řízení
10. 4. 2009
Měsíční monitorovací zpráva č. 32 Českého telekomunikačního úřadu březen 2009
6. 4. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/9/XX.2009-Y k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 1 525 až 2 200 MHz
6. 4. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/4/XX.2009-Y k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz
2. 4. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2009-Y trh č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě
18. 3. 2009
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýz relevantních trhů č. 1, 2, 6
10. 3. 2009
Měsíční monitorovací zpráva č. 31 Českého telekomunikačního úřadu únor 2009
10. 3. 2009
OZNÁMENÍ o změně textu „Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby“
25. 2. 2009
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2008
20. 2. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/18/XX.2009-Y, bývalého trhu č. 18 – služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům
12. 2. 2009
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/7/02.2009-5, trh č. 7 – minimální soubor pronajatých okruhů
11. 2. 2009
Měsíční monitorovací zpráva č. 30 Českého telekomunikačního úřadu leden 2009
5. 2. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění Informačního a konzultačního dokumentu ČTÚ DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II
5. 2. 2009
VÝZVA k předložení nabídky
4. 2. 2009
OZNÁMENÍ o zahájení veřejné konzultace ve věci změny podmínek rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů
20. 1. 2009
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení ITU TELECOM WORLD 2009 – Youth Forum
15. 1. 2009
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/5/01.2009-3 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby
13. 1. 2009
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/4/01.2009-1 – veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
7. 1. 2009
Měsíční monitorovací zpráva č. 29 Českého telekomunikačního úřadu prosinec 2008
15. 12. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz
11. 12. 2008
Měsíční monitorovací zpráva č. 28 Českého telekomunikačního úřadu listopad 2008
8. 12. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění upravených podmínek pro omezený přístup amatérské služby ke kmitočtům v pásmu 70 MHz pro rok 2009, které Český telekomunikační úřad stanovil na základě podnětu občanského sdružení Český radioklub
3. 12. 2008
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýz relevantních trhů
14. 11. 2008
OZNÁMENÍ o zahájení zadávacího řízení
11. 11. 2008
Měsíční monitorovací zpráva č. 27 Českého telekomunikačního úřadu říjen 2008
7. 11. 2008
OZNÁMENÍ o zahájení zadávacího řízení
5. 11. 2008
Vyhodnocení třetího kola projektu MOSEK
5. 11. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz
24. 10. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2008-Y k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a IMT / UMTS
17. 10. 2008
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/5/10.2008-13, trh č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
17. 10. 2008
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3/10.2008-12, veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
16. 10. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/24/XX.2008-Y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů a vnitřních prostor budov
9. 10. 2008
Měsíční monitorovací zpráva č. 26 Českého telekomunikačního úřadu září 2008
30. 9. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby
30. 9. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y – veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
25. 9. 2008
VEŘEJNÁ KONZULTACE k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k přístupovým sítím příští generace (NGA)
19. 9. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
19. 9. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2008-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

Stránky

Top