SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o vyhodnocení komerčního poskytování služeb, které nejsou v ČR uloženy v rámci univerzální služby, za rok 2009

Český telekomunikační úřad zveřejnil na elektronické úřadní desce Sdělení o vyhodnocení komerčního poskytování služeb neuložených v rámci univerzální služby za rok 2009.

ČTÚ čj. 41 055/2010-610
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top