OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/2/10.2009-12, trh č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě

Český telekomunikační úřad podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/2/10.2009-12, trh č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě.

Sdělení o vydání opatření obecné povahy je umístěno na elektronické úřední desce zde.

ČTÚ čj. 84 060/2009-609
odbor analýz trhů

Top