Aktuality

19. 3. 2020
BEREC uspořádá online webinář k pracovnímu programu a strategii

Jelikož tradiční Stakeholder Fórum bylo z důvodu situace ohledně výskytu koronaviru COVID-19 odloženo, rozhodl se BEREC uspořádat online webinář, jehož tématem bude příprava pracovního programu a strategie BEREC na rok 2021.

11. 3. 2020
Informace Českého telekomunikačního úřadu o záměru rozšíření pásem určených pro systémy WAS/RLAN v pásmu 5 GHz o pásmo 5725 MHz až 5850 MHz
27. 1. 2020
Zahájení druhého kola veřejné konzultace k vysokorychlostnímu internetu
26. 9. 2019
2. ERGP Stakeholder Forum řešilo svoji novou strategii a řadu výzev z oblasti regulace poštovních služeb
10. 9. 2019
Mezinárodní předvolba pro Kosovo
2. 9. 2019
POZVÁNKA na sedmý ročník BEREC Stakeholder Forum
19. 8. 2019
POZVÁNKA na workshop a 2. fórum Skupiny evropských regulátorů v sektoru poštovní služeb (ERGP)
12. 6. 2019
POZVÁNKA na veřejnou prezentaci závěrů 39. zasedání Rady regulačních orgánů BEREC
16. 5. 2019
POZVÁNKA na workshop BEREC k aktualizaci pokynů k síťové neutralitě
3. 5. 2019
POZVÁNKA na konferenci “Competing Continents: The pursuit of excellence in electronic communications”
15. 4. 2019
POZVÁNKA na Workshop o vývoji poštovního sektoru
10. 4. 2019
POZVÁNKA na konferenci Jak vybudovat gigabitovou společnost v České republice
13. 2. 2019
Projekt „Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ“ s registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006928
7. 8. 2018
Konference Koloběh digitálního života
2. 5. 2018
Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků
27. 4. 2018
POZVÁNKA na konferenci Kodex elektronických komunikací a jeho transpozice v právním řádu ČR
5. 2. 2018
Aktualizované otázky ke zkouškám odborné způsobilosti
6. 11. 2017
POZVÁNKA na středoevropské fórum pro správu internetu 2017
23. 10. 2017
ODBORNÝ SEMINÁŘ: Výstavba sítí elektronických komunikací nové generace
27. 6. 2017
SDĚLENÍ o zveřejnění vzoru formuláře ART171
19. 5. 2017
OZNÁMENÍ o termínu potvrzení žadatelů, kteří splnili podmínky účasti ve Výběrovém řízení
15. 5. 2017
Tabulka směrování tísňových volání na číslo 112 pomocí NRN pro eCall
27. 3. 2017
SAVE THE DATE: 18.5.2017 / Seminář Infrastruktura pro další generace a distribuce chráněného obsahu
23. 3. 2017
Vyjádření Českého telekomunikačního úřadu k vybraným otázkám přístupu k otevřenému internetu a evropským pravidlům síťové neutrality
6. 3. 2017
WORKSHOP ČTÚ: Přístupnost je důležitá i pro mobilní operátory
6. 10. 2016
POZVÁNKA na seminář k implementaci směrnice o snížení nákladů na výstavbu sítí NGA
19. 8. 2016
OZNÁMENÍ o změně správních poplatků
12. 8. 2016
SDĚLENÍ o zveřejnění aktualizace D-Book
29. 7. 2016
Veřejná konzultace ke sběru dat o pokrytí NGA
11. 7. 2016
Uzavření úřadu 12. července 2016
7. 3. 2016
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/8/3.2016-2, trh č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích
3. 11. 2015
VEŘEJNÁ KONZULTACE upraveného textu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz“
4. 9. 2015
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o vydání hodnotícího dokumentu ve věci sdílení sítí mezi společnostmi T-Mobile Czech Republic a.s. a O2 Czech Republic a.s. (od 1. června 2015 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)
14. 8. 2015
Měsíční monitorovací zpráva č. 7/2015 Českého telekomunikačního úřadu – červenec 2015
13. 8. 2015
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č A/8/XX.2015 Y, trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích
27. 7. 2015
OZNÁMENÍ o zveřejnění elektronického dotazníku CEPT/ECC/WGFM pro národní regulátory a dotčené subjekty v oblasti rádiového spektra a leteckých předpisů pro civilní bezpilotní letadla a systémy a létající modely (včetně hraček)
23. 7. 2015
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
16. 7. 2015
Měsíční monitorovací zpráva č. 6/2015 Českého telekomunikačního úřadu – červen 2015
2. 7. 2015
SDĚLENÍ o dokončení Studie proveditelnosti k vytvoření a zajištění provozu Registru pasivní infrastruktury
17. 6. 2015
Měsíční monitorovací zpráva č. 5/2015 Českého telekomunikačního úřadu – květen 2015
8. 6. 2015
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýz relevantních trhů v návaznosti na dobrovolnou separaci společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 60193336:
1. 6. 2015
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz
29. 5. 2015
STATUT Českého telekomunikačního úřadu
13. 5. 2015
Měsíční monitorovací zpráva č. 4/2015 Českého telekomunikačního úřadu – duben 2015
11. 5. 2015
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz
30. 4. 2015
OZNÁMENÍ o zveřejnění záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880−;915 / 925−;960 MHz a 1710−;1785 / 1805−;1880 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích
23. 4. 2015
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
21. 4. 2015
SDĚLENÍ o možnosti zapojit se do průzkumu cloud computingu
16. 4. 2015
Měsíční monitorovací zpráva č. 3/2015 Českého telekomunikačního úřadu – březen 2015
9. 4. 2015
VEŘEJNÁ KONZULTACE textu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz“

Stránky

Top