Aktuality

29. 4. 2014
OZNÁMENÍ o zveřejnění „Základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600−;3800 MHz“
18. 4. 2014
Měsíční monitorovací zpráva č. 3/2014 Českého telekomunikačního úřadu – březen 2014
17. 4. 2014
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2014-YY, trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
17. 4. 2014
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2014-YY, trhu č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě
11. 4. 2014
OZNÁMENÍ o zveřejnění výzvy k uplatnění připomínek k výsledkům průzkumu penetrace infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu (2. kolo)
10. 4. 2014
Oznámení o plánované odstávce datového centra
14. 3. 2014
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2014-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
14. 3. 2014
Měsíční monitorovací zpráva č. 2/2014 Českého telekomunikačního úřadu – únor 2014
24. 2. 2014
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013
17. 2. 2014
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2014-Y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
14. 2. 2014
Měsíční monitorovací zpráva č. 1/2014 Českého telekomunikačního úřadu – leden 2014
29. 1. 2014
Oznámení o plánované odstávce datového centra
16. 1. 2014
Měsíční monitorovací zpráva č. 12/2013 Českého telekomunikačního úřadu – prosinec 2013
20. 12. 2013
INFORMACE o ukončení aukce a o rozdělení rádiových kmitočtů Vítězům aukce získaných v rámci aukce
17. 12. 2013
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/1/XX.2013-YY, trhu č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě
13. 12. 2013
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/7/12.2013-9, trh č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích
13. 12. 2013
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3/12.2013-8, trh č. 3 – ukončení volání (terminace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě
13. 12. 2013
Měsíční monitorovací zpráva č. 11/2013 Českého telekomunikačního úřadu – listopad 2013
9. 12. 2013
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu Strategie správy spektra
5. 12. 2013
OZNÁMENÍ o zveřejnění výzvy k uplatnění připomínek k výsledkům průzkumu penetrace infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu
4. 12. 2013
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/9/XX.2013-Y pro kmitočtové pásmo 39,5–43,5 GHz
29. 11. 2013
SDĚLENÍ o výsledcích veřejné konzultace k Diskusnímu dokumentu k pásmu 3,4–3,8 GHz
15. 11. 2013
Měsíční monitorovací zpráva č. 10/2013 Českého telekomunikačního úřadu – říjen 2013
15. 10. 2013
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2013-YY, trhu č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích
10. 10. 2013
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/6/XX.2013-YY, trhu č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity
10. 10. 2013
Měsíční monitorovací zpráva č. 9/2013 Českého telekomunikačního úřadu – září 2013
9. 10. 2013
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2013-YY, trhu č. 3 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
26. 9. 2013
MPO vyhlásilo veřejnou konzultaci k návrhu jednotného trhu evropských komunikací
26. 9. 2013
Poptávka na provedení auditu měření přepravních dob poštovních zásilek
13. 9. 2013
Měsíční monitorovací zpráva č. 8/2013 Českého telekomunikačního úřadu – srpen 2013
13. 9. 2013
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/XX.2013-Y pro kmitočtové pásmo 87,5–146 MHz
13. 9. 2013
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/2/09.2013-4, trh č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě
19. 8. 2013
OZNÁMENÍ o zveřejnění „Diskusního dokumentu k pásmu 3,4–3,8 GHz“
16. 8. 2013
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz
14. 8. 2013
Měsíční monitorovací zpráva č. 7/2013 Českého telekomunikačního úřadu – červenec 2013
7. 8. 2013
OZNÁMENÍ o zveřejnění záměru Českého telekomunikačního úřadu umožnit zahájení digitálního rozhlasového vysílání v pásmu 174−;230 MHz
2. 8. 2013
OZNÁMENÍ o prodloužení lhůty k uplatnění připomínek k návrhu Obecných pravidel a doporučení pro využívání řízení datového provozu
2. 8. 2013
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu Obecných pravidel a doporučení pro využívání řízení datového provozu
29. 7. 2013
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/23/XX.2013-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz – veřejná konzultace
18. 7. 2013
SDĚLENÍ o zpřístupnění pásma 42 GHz pro vysokokapacitní mikrovlnné spoje
11. 7. 2013
Měsíční monitorovací zpráva č. 6/2013 Českého telekomunikačního úřadu – červen 2013
17. 6. 2013
Měsíční monitorovací zpráva č. 5/2013 Českého telekomunikačního úřadu – květen 2013
30. 5. 2013
STATUT Českého telekomunikačního úřadu
29. 5. 2013
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2013-YY, trhu č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích
16. 5. 2013
Měsíční monitorovací zpráva č. 4/2013 Českého telekomunikačního úřadu – duben 2013
13. 5. 2013
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2013-YY, trhu č. 3 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě
10. 5. 2013
OZNÁMENÍ o zveřejnění aktualizovaného dokumentu pro vyhodnocování nabídek vertikálně integrovaných operátorů v souvislosti se stlačováním marží
23. 4. 2013
VEŘEJNÁ KONZULTACE textu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz“
15. 4. 2013
VEŘEJNÁ DISKUSE k návrhům formulářů pro sběr dat v oblasti poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb
12. 4. 2013
UPOZORNĚNÍ na konec přechodného období pro oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb

Stránky

Top