ČTÚ konzultuje upravený záměr neuložit povinnost poskytování některých základních služeb

ČTÚ opakovaně po obdržení připomínek k první konzultaci záměru zahajuje veřejnou konzultaci k upravenému záměru neuložit povinnost poskytování základní služby dodání poštovních zásilek do 2 kg vnitrostátně pro poštovní zásilky, jejichž rozměry přesahují 35,3 x 25 x 2 cm nebo hmotnost 1 kg, a dodání poštovního balíku do 10 kg vnitrostátně.

ČTÚ provedl podle zákona přezkum v oblasti poštovních služeb, jehož výstupy společně se záměrem předložil dne 15. prosince 2021 k veřejné konzultaci. Nyní na základě obdržených připomínek a opakovaného přezkoumání zjištěných skutečností ČTÚ oznamuje nový upravený záměr (viz výše). Tento záměr ČTÚ podle § 37 odst. 5 zákona o poštovních službách konzultuje s dotčenými subjekty.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 7. března 2022, a to v listinné podobě na adresu Český telekomunikační úřad, odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025, nebo v elektronické podobě do datové schránky Úřadu: a9qaats, či elektronickou poštou s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: podatelna@ctu.cz. Více informací viz VÝZVA k uplatnění připomínek k upravenému záměru k zajištění poskytování základních služeb podle zákona o poštovních službách pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024 | Český telekomunikační úřad (ctu.cz).

Top