Aktuality

8. 2. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 1/2011 Českého telekomunikačního úřadu – leden 2011
25. 1. 2011
OZNÁMENÍ o zahájení veřejné konzultace EK ke zlepšení systému mimosoudního řešení sporů
21. 1. 2011
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2010
12. 1. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 53 Českého telekomunikačního úřadu prosinec 2010
5. 1. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění konzultačních dokumentů Skupiny pro politiku rádiového spektra (RSPG)
30. 12. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu revize rozhodnutí Evropské komise o vozidlových radarech krátkého dosahu (SRR)
29. 12. 2010
OZNÁMENÍ o vydání Opatření obecné povahy č. OOP/18/12.2010-17, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona pro účely financování univerzální služby za rok 2008
23. 12. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/18/XX.2011-Y k provozování terminálů v pevných bezdrátových a přístupových sítích v pásmech 3,5 GHz, 25 GHz a 28 GHz
22. 12. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz
10. 12. 2010
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/6/12.2010-16, trh č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity
8. 12. 2010
Měsíční monitorovací zpráva č. 52 Českého telekomunikačního úřadu listopad 2010
8. 12. 2010
VÝZVA k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu
25. 11. 2010
OZNÁMENÍ o zahájení zadávacího řízení
12. 11. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění dotazníku ECC/CEPT k zařízením krátkého dosahu (SRD)
12. 11. 2010
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu k budoucímu využívání pásma 40,5–43,5 GHz
11. 11. 2010
Měsíční monitorovací zpráva č. 51 Českého telekomunikačního úřadu říjen 2010
1. 11. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/18/XX.2010-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2008
22. 10. 2010
UPOZORNĚNÍ na zahájení využívání nových telefonních čísel začínajících trojčíslím 905 (s vyšší cenou za volání)
13. 10. 2010
Měsíční monitorovací zpráva č. 50 Českého telekomunikačního úřadu září 2010
15. 9. 2010
Měsíční monitorovací zpráva č. 49 Českého telekomunikačního úřadu srpen 2010
3. 9. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/xx.2010-yy pro kmitočtové pásmo 66–87,5 MHz
19. 8. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu rozhodnutí ve věci změny rozhodnutí o povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů
16. 8. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/12/XX.2010-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz
16. 8. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2010-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
11. 8. 2010
Měsíční monitorovací zpráva č. 48 Českého telekomunikačního úřadu červenec 2010
10. 8. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/6/XX.2010-Y trh č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity
2. 8. 2010
SDĚLENÍ o vydání cenového rozhodnutí č. CR/P/07.2010-1
2. 8. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/26/xx.2010-yy pro kmitočtové pásmo 27,5–66 MHz
30. 7. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění závěrů přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v úsecích 27,8285–28,0525 GHz a 28,8365–29,0605 GHz na vymezeném geografickém území Prahy
16. 7. 2010
Měsíční monitorovací zpráva č. 47 Českého telekomunikačního úřadu červen 2010
30. 6. 2010
STATUT Českého telekomunikačního úřadu
29. 6. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění dokumentu „Konzultační dokument k pásmu 40 GHz“
4. 6. 2010
Měsíční monitorovací zpráva č. 46 Českého telekomunikačního úřadu květen 2010
27. 5. 2010
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o prodloužení moratoria na přidělování číselných řad geografických telefonních čísel
20. 5. 2010
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/4/05.2010-6, trh č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě
11. 5. 2010
Měsíční monitorovací zpráva č. 45 Českého telekomunikačního úřadu duben 2010
7. 5. 2010
OZNÁMENÍ o zahájení zadávacího řízení
30. 4. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/xx.2010-yy pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz
26. 4. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/12/XX.2010-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz
16. 4. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/xx.2010-yy pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz
12. 4. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/23/XX.2010-YY k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz
8. 4. 2010
Měsíční monitorovací zpráva č. 44 Českého telekomunikačního úřadu březen 2010
29. 3. 2010
VÝZVA k veřejné konzultaci
26. 3. 2010
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o vyhodnocení komerčního poskytování služeb, které nejsou v ČR uloženy v rámci univerzální služby, za rok 2009
24. 3. 2010
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkumu podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 27,8285–28,0525 GHz a 28,8365–29,0605 GHz
16. 3. 2010
INFORMACE o výběrovém řízení na místo správního ředitele Úřadu pro BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací)
11. 3. 2010
Měsíční monitorovací zpráva č. 43 Českého telekomunikačního úřadu únor 2010
5. 3. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu dokumentu „Hlasové služby poskytované prostřednictvím IP protokolu (VoIP)“
2. 3. 2010
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/1/02.2010-5, trh č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě
11. 2. 2010
Měsíční monitorovací zpráva č. 42 Českého telekomunikačního úřadu leden 2010

Stránky

Top