Strategie rozvoje informačního systému Českého telekomunikačního úřadu CZ.1.04/4.1.00/48.00025

Dne 28. 2. 2011 byl úspěšně ukončen projekt „Strategie rozvoje IS ČTÚ“ hrazený z operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“. Cílem projektu bylo vytvoření ucelené strategie rozvoje informačního systému Českého telekomunikačního úřadu na období 2011–2015. Dílčím cílem projektu byla analýza současného stavu informačního systému Českého telekomunikačního úřadu, popsání stavu jeho dílčích celků, stanovení kritické komponenty systému, definování slabých a silných míst informačního systému Českého telekomunikačního úřadu, příležitosti a hrozby a stanovení strategie rozvoje všech dílčích komponent systému tak, aby optimálně podporovala cíle a úkoly Českého telekomunikačního úřadu. Všechny dílčí cíle projektu byly splněny a v současné době je k dispozici ucelená strategie, která dává záruky úspěšného rozvoje informačního systému v rámci Českého telekomunikačního úřadu. Je předpoklad, že tato strategie se stane základem, který bude umožňovat pružně reagovat na potřeby Českého telekomunikačního úřadu v následujících letech.

ČTÚ čj. 108 212/2009-623/VII. vyř.
odbor informatiky

Top