Aktuality

12. 7. 2007
OZNÁMENÍ o výsledcích jednání komise pro otevírání obálek k veřejné zakázce Konzultační a oponentní činnost v projektu ASMKS“
10. 7. 2007
OZNÁMENÍ o zřízení protikorupční e-mailové adresy Českého telekomunikačního úřadu
29. 6. 2007
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu k budoucímu využívání pásma 3400–4200 MHz
27. 6. 2007
INFORMACE o případném vzniku rušení příjmu analogového televizního signálu způsobeného zahájením digitálního vysílání v zahraničí
25. 6. 2007
SDĚLENÍ o vyhlášení veřejné zakázky „Konzultační a oponentní činnost v projektu ASMKS“
25. 6. 2007
OZNÁMENÍ o zveřejnění závěrů přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v úsecích 455,74-457,38 a 465,74-467,38 MHz
12. 6. 2007
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/3/XX.2007­-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446
7. 6. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 10 Českého telekomunikačního úřadu květen 2007
15. 5. 2007
OZNÁMENÍ o výsledku řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování návrhu loga Českého telekomunikačního úřadu“
14. 5. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 9 Českého telekomunikačního úřadu duben 2007
9. 5. 2007
VÝZVA k poskytnutí informací o parametrech kvality podle opatření obecné povahy č. OOP/14/12.2005-43
3. 5. 2007
Český telekomunikační úřad zahájil veřejnou konzultaci návrhů částí plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/xx.2007-yy pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz a č. PV-P/14/xx.2007-yy pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz
16. 4. 2007
Předseda Rady ČTÚ bude zítra hostem online diskuse na www.technet.cz
12. 4. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 8 Českého telekomunikačního úřadu březen 2007
3. 4. 2007
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci ve věci výběru a autorizace systémů poskytujících družicové pohyblivé služby
30. 3. 2007
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkumu podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových úsecích 455,74-457,38 MHz a 465,74-467,38 MHz
26. 3. 2007
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k číslu „116“ pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou
6. 3. 2007
OZNÁMENÍ o zveřejnění dokumentu Vývoj úrovně cen
6. 3. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 7 Českého telekomunikačního úřadu únor 2007
26. 2. 2007
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2006
22. 2. 2007
VÝZVA ke zpracování návrhu nového loga Českého telekomunikačního úřadu
20. 2. 2007
Viviane Redingová: Evropa dosud nedosáhla jednotného vnitřního trhu v oblasti e-komunikací
14. 2. 2007
Podle regulátorů přinesou sítě příští generace průmyslu i občanům pokles cen a nové služby
8. 2. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 6 Českého telekomunikačního úřadu leden 2007
29. 1. 2007
UPOZORNĚNÍ na doplnění informací o žádostech o individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
22. 1. 2007
OZNÁMENÍ o změně textu Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby
17. 1. 2007
UPOZORNĚNÍ Českého telekomunikačního úřadu ve věci možného rušení meteorologických radarů Brdy 5660 MHz a Skalky 5652 MHz zařízeními HIPERLAN, provozovanými podle všeobecného oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34
12. 1. 2007
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2007-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
12. 1. 2007
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/2/XX.2007-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz
8. 1. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 5 Českého telekomunikačního úřadu prosinec 2006
3. 1. 2007
OZNÁMENÍ o zveřejnění opatření obecné povahy č. OOP/15/12.2006-39, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
28. 12. 2006
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/22/XX.2007-Y k provozování terminálů družicových systémů pro osobní komunikaci v kmitočtovém pásmu 150 MHz
14. 12. 2006
Měsíční monitorovací zpráva č. 4 Českého telekomunikačního úřadu listopad 2006
30. 11. 2006
FORMÁT A STRUKTURA DAT pro účely kontroly oprávněnosti žádosti o úhradu ztráty z poskytování „zvláštních cen“ v rámci univerzální služby
21. 11. 2006
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu ve věci měření pokrytí obcí na Domažlicku signálem digitální televize
13. 11. 2006
Měsíční monitorovací zpráva č. 3 Českého telekomunikačního úřadu říjen 2006
6. 11. 2006
UPOZORNĚNÍ na dokumenty RSPG (Radio Spectrum Policy Group)
30. 10. 2006
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu ve věci Konečné zprávy o výsledcích Regionální radiokomunikační konference Mezinárodní telekomunikační unie (RRC-04/06) o rádiových kmitočtech pro šíření zemského digitálního televizního vysílání
27. 10. 2006
STANOVISKO Českého telekomunikačního úřadu k návrhům Evropské komise ve věci revize regulačního rámce pro elektronické komunikace
16. 10. 2006
Měsíční monitorovací zpráva č. 2 Českého telekomunikačního úřadu září 2006
13. 10. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek ke změně požadavků na zkoušku z telegrafie pro operátory amatérských rádiových stanic
15. 9. 2006
Měsíční monitorovací zpráva č. 1 Českého telekomunikačního úřadu srpen 2006
14. 9. 2006
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu k vydání měsíční monitorovací zprávy
25. 8. 2006
Záznam stanovisek vyslovených účastníky workshopu konaného dne 24. 8. 2006 Českým telekomunikačním úřadem k opatření obecné povahy „Technický plán přechodu na digitální televizní vysílání (TPP)“
16. 8. 2006
SDĚLENÍ ČTÚ k procesnímu postupu účastníka v případě jeho nesouhlasu s vyúčtováním ceny za služby elektronických komunikací
19. 7. 2006
UPOZORNĚNÍ na používání blikajících antén na mobilních telefonech
8. 6. 2006
UPOZORNĚNÍ na veřejnou konzultaci dokumentu CEPT k provozování GSM na palubách letadel
18. 5. 2006
UPOZORNĚNÍ na veřejnou konzultaci dokumentů RSPG (Radio Spectrum Policy Group)
12. 5. 2006
UPOZORNĚNÍ pro osoby oznamující podnikání v elektronických komunikacích
28. 4. 2006
ZPRÁVA o výsledku přezkoumání rozsahu univerzální služby v souladu s čl. 15 odst. 2 směrnice 2002/22/ES

Stránky

Top