Aktuality

16. 4. 2007
Předseda Rady ČTÚ bude zítra hostem online diskuse na www.technet.cz
12. 4. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 8 Českého telekomunikačního úřadu březen 2007
3. 4. 2007
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci ve věci výběru a autorizace systémů poskytujících družicové pohyblivé služby
30. 3. 2007
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkumu podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových úsecích 455,74-457,38 MHz a 465,74-467,38 MHz
26. 3. 2007
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k číslu „116“ pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou
6. 3. 2007
OZNÁMENÍ o zveřejnění dokumentu Vývoj úrovně cen
6. 3. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 7 Českého telekomunikačního úřadu únor 2007
26. 2. 2007
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2006
22. 2. 2007
VÝZVA ke zpracování návrhu nového loga Českého telekomunikačního úřadu
20. 2. 2007
Viviane Redingová: Evropa dosud nedosáhla jednotného vnitřního trhu v oblasti e-komunikací
14. 2. 2007
Podle regulátorů přinesou sítě příští generace průmyslu i občanům pokles cen a nové služby
8. 2. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 6 Českého telekomunikačního úřadu leden 2007
29. 1. 2007
UPOZORNĚNÍ na doplnění informací o žádostech o individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
22. 1. 2007
OZNÁMENÍ o změně textu Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby
17. 1. 2007
UPOZORNĚNÍ Českého telekomunikačního úřadu ve věci možného rušení meteorologických radarů Brdy 5660 MHz a Skalky 5652 MHz zařízeními HIPERLAN, provozovanými podle všeobecného oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34
12. 1. 2007
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2007-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
12. 1. 2007
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/2/XX.2007-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz
8. 1. 2007
Měsíční monitorovací zpráva č. 5 Českého telekomunikačního úřadu prosinec 2006
3. 1. 2007
OZNÁMENÍ o zveřejnění opatření obecné povahy č. OOP/15/12.2006-39, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
28. 12. 2006
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/22/XX.2007-Y k provozování terminálů družicových systémů pro osobní komunikaci v kmitočtovém pásmu 150 MHz
14. 12. 2006
Měsíční monitorovací zpráva č. 4 Českého telekomunikačního úřadu listopad 2006
30. 11. 2006
FORMÁT A STRUKTURA DAT pro účely kontroly oprávněnosti žádosti o úhradu ztráty z poskytování „zvláštních cen“ v rámci univerzální služby
21. 11. 2006
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu ve věci měření pokrytí obcí na Domažlicku signálem digitální televize
13. 11. 2006
Měsíční monitorovací zpráva č. 3 Českého telekomunikačního úřadu říjen 2006
6. 11. 2006
UPOZORNĚNÍ na dokumenty RSPG (Radio Spectrum Policy Group)
30. 10. 2006
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu ve věci Konečné zprávy o výsledcích Regionální radiokomunikační konference Mezinárodní telekomunikační unie (RRC-04/06) o rádiových kmitočtech pro šíření zemského digitálního televizního vysílání
27. 10. 2006
STANOVISKO Českého telekomunikačního úřadu k návrhům Evropské komise ve věci revize regulačního rámce pro elektronické komunikace
16. 10. 2006
Měsíční monitorovací zpráva č. 2 Českého telekomunikačního úřadu září 2006
13. 10. 2006
VÝZVA k uplatnění připomínek ke změně požadavků na zkoušku z telegrafie pro operátory amatérských rádiových stanic
15. 9. 2006
Měsíční monitorovací zpráva č. 1 Českého telekomunikačního úřadu srpen 2006
14. 9. 2006
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu k vydání měsíční monitorovací zprávy
25. 8. 2006
Záznam stanovisek vyslovených účastníky workshopu konaného dne 24. 8. 2006 Českým telekomunikačním úřadem k opatření obecné povahy „Technický plán přechodu na digitální televizní vysílání (TPP)“
16. 8. 2006
SDĚLENÍ ČTÚ k procesnímu postupu účastníka v případě jeho nesouhlasu s vyúčtováním ceny za služby elektronických komunikací
19. 7. 2006
UPOZORNĚNÍ na používání blikajících antén na mobilních telefonech
8. 6. 2006
UPOZORNĚNÍ na veřejnou konzultaci dokumentu CEPT k provozování GSM na palubách letadel
18. 5. 2006
UPOZORNĚNÍ na veřejnou konzultaci dokumentů RSPG (Radio Spectrum Policy Group)
12. 5. 2006
UPOZORNĚNÍ pro osoby oznamující podnikání v elektronických komunikacích
28. 4. 2006
ZPRÁVA o výsledku přezkoumání rozsahu univerzální služby v souladu s čl. 15 odst. 2 směrnice 2002/22/ES
28. 4. 2006
DOKUMENT k zahájení druhé fáze veřejné konzultace návrhu Nařízení o službách roamingu v mobilních sítích na společném trhu
25. 4. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o ceně ve věci zrušení cenového rozhodnutí č. 03/PROP/2004 ze dne 1. dubna 2004 a jeho dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2005
12. 4. 2006
ZVEŘEJNĚNÍ Zprávy o plnění povinností České pošty, s.p. v oblasti základních služeb
30. 3. 2006
Iniciativa: „Věnujte 10 minut pro zlepšení právního prostředí v ČR”
14. 3. 2006
Upozornění na postup společnosti TELE2 s.r.o. při získávání nových účastníků veřejně dostupné telefonní služby a doporučené zásady na ochranu před nechtěným uzavřením smluvního vztahu s touto společností pomocí služby předvolba operátora
6. 3. 2006
SDĚLENÍ o termínu konání schůzky se zájemci o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - doplňkové služby podle § 38 odst. 2 písm. g) zákona o elektronických komunikacích
1. 3. 2006
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2005
6. 1. 2006
Veřejná konzultace o poštovních službách
29. 12. 2005
ČTÚ na svých stránkách zprovoznil technologii RSS
27. 12. 2005
OZNÁMENÍ o zveřejnění výzvy k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. A/11/XX.2006-Y v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě
21. 12. 2005
OZNÁMENÍ o zveřejnění Metodiky definování relevantních trhů, analýzy relevantních trhů, posouzení významné tržní síly a určení nápravných opatření v oblasti elektronických komunikací v České republice
8. 12. 2005
Vyhláška podle § 97 odst. 6 ZEK

Stránky

Top