Aktuality

21. 12. 2012
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/8/XX.2012-Y, trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích
14. 12. 2012
Měsíční monitorovací zpráva č. 11/2012 Českého telekomunikačního úřadu – listopad 2012
12. 12. 2012
Oddělené poskytování služeb mezinárodního roamingu – Stakeholders‘ Forum
14. 11. 2012
Měsíční monitorovací zpráva č. 10/2012 Českého telekomunikačního úřadu – říjen 2012
6. 11. 2012
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz (2. kolo veřejné konzultace)
15. 10. 2012
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/XX.2012-Y pro kmitočtové pásmo 10–12,5 GHz
11. 10. 2012
Měsíční monitorovací zpráva č. 9/2012 Českého telekomunikačního úřadu – září 2012
27. 9. 2012
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/XX.2012-Y pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz
26. 9. 2012
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2012-Y k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací
13. 9. 2012
Měsíční monitorovací zpráva č. 8/2012 Českého telekomunikačního úřadu – srpen 2012
12. 9. 2012
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz
7. 9. 2012
Český telekomunikační úřad zveřejňuje anglickou verzi aktualizovaného dokumentu D-Book
5. 9. 2012
PŘIPOMENUTÍ termínu a způsobu doručení žádostí o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v souladu s kapitolou 6 Vyhlášení výběrového řízení k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz
5. 9. 2012
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění doplňkových otázek a odpovědí k textu Vyhlášení výběrového řízení k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz
29. 8. 2012
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zveřejnění opravy zřejmých nesprávností v textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz
15. 8. 2012
OZNÁMENÍ o zveřejnění záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3–455,74/461,3–465,74 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích
9. 8. 2012
Měsíční monitorovací zpráva č. 7/2012 Českého telekomunikačního úřadu – červenec 2012
13. 7. 2012
Měsíční monitorovací zpráva č. 6/2012 Českého telekomunikačního úřadu – červen 2012
11. 7. 2012
OZNÁMENÍ o postupu při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí
26. 6. 2012
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2012-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
18. 6. 2012
Společný postup RRTV a ČTÚ při výkonu sdílené působnosti
13. 6. 2012
Měsíční monitorovací zpráva č. 5/2012 Českého telekomunikačního úřadu – květen 2012
11. 6. 2012
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantního trhu č. 2
29. 5. 2012
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o rozhodnutí ve věci výběru nejvhodnější nabídky na nadlimitní zakázku: „Nástroje pro cenovou regulaci přístupových sítí včetně broadbandu“
21. 5. 2012
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2012-Y pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
14. 5. 2012
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantního trhu č. 8
14. 5. 2012
Měsíční monitorovací zpráva č. 4/2012 Českého telekomunikačního úřadu – duben 2012
9. 5. 2012
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/24/XX.2012-Y pro kmitočtové pásmo 4200–5925 MHz
4. 5. 2012
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz
13. 4. 2012
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2012-4, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly
12. 4. 2012
Měsíční monitorovací zpráva č. 3/2012 Českého telekomunikačního úřadu – březen 2012
20. 3. 2012
VEŘEJNÁ KONZULTACE textu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz“
16. 3. 2012
Měsíční monitorovací zpráva č. 2/2012 Českého telekomunikačního úřadu – únor 2012
14. 3. 2012
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
14. 3. 2012
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/7/XX.2012­-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
29. 2. 2012
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantního trhu č. 4
29. 2. 2012
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2012-Y, trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
16. 2. 2012
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2011
8. 2. 2012
Měsíční monitorovací zpráva č. 1/2012 Českého telekomunikačního úřadu – leden 2012
1. 2. 2012
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,31–455,73/461,31–465,73 MHz
31. 1. 2012
INFORMACE o změnách v udílení individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů od ledna 2012
17. 1. 2012
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu rozhodnutí ve věci uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů
12. 1. 2012
Měsíční monitorovací zpráva č. 12/2011 Českého telekomunikačního úřadu – prosinec 2011
15. 12. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění závěrů přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových úsecích 3480–3500 MHz a 3580–3600 MHz
15. 12. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění závěrů přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových úsecích 3459–3480 MHz a 3559–3580 MHz
14. 12. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2012-Y pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
8. 12. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 11/2011 Českého telekomunikačního úřadu – listopad 2011
21. 11. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/27/XX.2012-Y pro kmitočtové pásmo 9–27 500 kHz
11. 11. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 10/2011 Českého telekomunikačního úřadu – říjen 2011
9. 11. 2011
INFORMACE pro účastníky o službě přenesení telefonního čísla

Stránky

Top