Aktuality

11. 7. 2016
Uzavření úřadu 12. července 2016
7. 3. 2016
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/8/3.2016-2, trh č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích
3. 11. 2015
VEŘEJNÁ KONZULTACE upraveného textu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz“
4. 9. 2015
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o vydání hodnotícího dokumentu ve věci sdílení sítí mezi společnostmi T-Mobile Czech Republic a.s. a O2 Czech Republic a.s. (od 1. června 2015 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)
14. 8. 2015
Měsíční monitorovací zpráva č. 7/2015 Českého telekomunikačního úřadu – červenec 2015
13. 8. 2015
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č A/8/XX.2015 Y, trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích
27. 7. 2015
OZNÁMENÍ o zveřejnění elektronického dotazníku CEPT/ECC/WGFM pro národní regulátory a dotčené subjekty v oblasti rádiového spektra a leteckých předpisů pro civilní bezpilotní letadla a systémy a létající modely (včetně hraček)
23. 7. 2015
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
16. 7. 2015
Měsíční monitorovací zpráva č. 6/2015 Českého telekomunikačního úřadu – červen 2015
2. 7. 2015
SDĚLENÍ o dokončení Studie proveditelnosti k vytvoření a zajištění provozu Registru pasivní infrastruktury
17. 6. 2015
Měsíční monitorovací zpráva č. 5/2015 Českého telekomunikačního úřadu – květen 2015
8. 6. 2015
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýz relevantních trhů v návaznosti na dobrovolnou separaci společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 60193336:
1. 6. 2015
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz
29. 5. 2015
STATUT Českého telekomunikačního úřadu
13. 5. 2015
Měsíční monitorovací zpráva č. 4/2015 Českého telekomunikačního úřadu – duben 2015
11. 5. 2015
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz
30. 4. 2015
OZNÁMENÍ o zveřejnění záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880−;915 / 925−;960 MHz a 1710−;1785 / 1805−;1880 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích
23. 4. 2015
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
21. 4. 2015
SDĚLENÍ o možnosti zapojit se do průzkumu cloud computingu
16. 4. 2015
Měsíční monitorovací zpráva č. 3/2015 Českého telekomunikačního úřadu – březen 2015
9. 4. 2015
VEŘEJNÁ KONZULTACE textu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz“
3. 4. 2015
SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly
12. 3. 2015
Měsíční monitorovací zpráva č. 2/2015 Českého telekomunikačního úřadu – únor 2015
16. 2. 2015
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014
13. 2. 2015
Měsíční monitorovací zpráva č. 1/2015 Českého telekomunikačního úřadu – leden 2015
15. 1. 2015
Měsíční monitorovací zpráva č. 12/2014 Českého telekomunikačního úřadu – prosinec 2014
19. 12. 2014
Měsíční monitorovací zpráva č. 11/2014 Českého telekomunikačního úřadu – listopad 2014
18. 12. 2014
SDĚLENÍ o zveřejnění dokumentu „Obecná pravidla a doporučení pro využívání řízení datového provozu při poskytování služby přístupu k síti internet“
18. 12. 2014
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/6/12.2014-11, trh č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity
14. 11. 2014
Měsíční monitorovací zpráva č. 10/2014 Českého telekomunikačního úřadu – říjen 2014
3. 11. 2014
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2014-Y pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
3. 11. 2014
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/7/XX.2014-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
31. 10. 2014
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/5/10.2014-9, trh č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
31. 10. 2014
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/4/10.2014-8, trh č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě
16. 10. 2014
Měsíční monitorovací zpráva č. 9/2014 Českého telekomunikačního úřadu – září 2014
24. 9. 2014
VÝZVA K VEŘEJNÉ KONZULTACI
22. 9. 2014
Měsíční monitorovací zpráva č. 8/2014 Českého telekomunikačního úřadu – srpen 2014
12. 9. 2014
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o stanovisku k připomínkám subjektů k Základním principům výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz
12. 9. 2014
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací
15. 8. 2014
Měsíční monitorovací zpráva č. 7/2014 Českého telekomunikačního úřadu – červenec 2014
25. 7. 2014
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o stanovisku k připomínkám subjektů k Základním principům výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600−;3800 MHz
17. 7. 2014
Měsíční monitorovací zpráva č. 6/2014 Českého telekomunikačního úřadu – červen 2014
16. 7. 2014
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu Metodiky pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb k veřejné konzultaci
16. 7. 2014
Pokrytí mobilními sítěmi LTE (UMTS) v trvalém provozu lze sledovat na webu
7. 7. 2014
VEŘEJNÁ KONZULTACE textu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz“
2. 7. 2014
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2014-Y, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací
27. 6. 2014
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/6/XX.2014-YY, trhu č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity
20. 6. 2014
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2014-Y pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz
13. 6. 2014
OZNÁMENÍ o aktualizaci Osnov ústních zkoušek
12. 6. 2014
Měsíční monitorovací zpráva č. 5/2014 Českého telekomunikačního úřadu – květen 2014

Stránky

Top