OZNÁMENÍ o zahájení zadávacího řízení

Český telekomunikační úřad v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení zadávacího řízení a zpřístupnění zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku „Metodika LRIC, včetně modelu, pro službu ukončení volání ve veřejných pevných sítích“.

Předmětem veřejné zakázky na služby je vytvoření metodiky výpočtu cen na základě dlouhodobých přírůstkových nákladů (včetně modelu LRIC) pro službu ukončení volání ve veřejných pevných sítích a spolupráce při jejím zavedení do praxe, která bude v souladu s Doporučením Komise Evropských společenství č. 2009/396/ES ze dne 7. května 2009 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU (dále jen „Doporučení 2009/396/ES“). Podrobná specifikace kvalifikačních požadavků je uvedena v zadávací dokumentaci.

ČTÚ čj. 120 631/2010-611/III. vyř.
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top