OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/18/XX.2010-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2008

Český telekomunikační úřad sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě zveřejnil v sekci Diskusní místo k provedení § 49 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích, ve znění účinném do dne účinnosti zákona č. 153/2010 Sb., návrh opatření obecné povahy č. OOP/18/XX.2010-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2008.

ČTÚ čj. 93 440/2010-611
odbor ekonomické regulace

Top