UPOZORNĚNÍ na možné omezení kmitočtových pásem pro bezdrátové mikrofony

Český telekomunikační úřad v návaznosti na usnesení vlády o využití uvolněných úseků rádiového spektra v pásmu 800 MHz pro provozování mobilních sítí (tzv. digitální dividendy) upozorňuje uživatele bezdrátových mikrofonů, že tuto část rádiového spektra nebude možno nadále využívat pro bezdrátové mikrofony a obdobné aplikace. Český telekomunikační úřad proto vydá v průběhu roku 2011 aktualizaci všeobecného oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu, v jejímž rámci bude v článku 11 tohoto všeobecného oprávnění omezeno využívání bezdrátových mikrofonů v horní části pásma 470–862 MHz po roce 2012 z důvodu využití některých úseků budoucími širokopásmovými sítěmi.

Lze očekávat, že úprava využití pásma 470–862 MHz bude v souladu s úpravou uvedenou v doporučení ERC 70-03, k používání zařízení krátkého dosahu, verze z 9. 2. 2011, provedena takto:

  1. úseky určené pro bezdrátové mikrofony: 470–786 MHz; 826–832 MHz;
  2. úseky určené pro omezené využití bezdrátovými mikrofony (snížený max. výkon apod.): 786–789 MHz; 823–826 MHz;
  3. úseky, v nichž nebudou moci bezdrátové mikrofony vysílat:
    789–823 MHz; 832–862 MHz.

Vzhledem k nutnosti přeladění či výměny některých zařízení u uživatelů informuje Český telekomunikační úřad o této připravované změně již v předstihu se záměrem poskytnout uživatelům těchto zařízení dostatečný časový prostor pro realizaci těchto změn. Rovněž upozorňuje, že podmínka, že bezdrátové mikrofony nesmí rušit příjem televizního signálu a nemají nárok na ochranu proti rušení televizním signálem, bude platit i nadále. Uživatelé budou tedy moci pro mikrofony volit pouze takové kmitočty, které nebudou kolidovat s kmitočty TV vysílačů v daném místě použití.

čj. ČTÚ-43 978/2011-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top