Aktuality

5. 10. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 9/2011 Českého telekomunikačního úřadu – září 2011
30. 9. 2011
SDĚLENÍ o vydání cenového rozhodnutí č. CR/P/09.2011-2
8. 9. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 8/2011 Českého telekomunikačního úřadu – srpen 2011
7. 9. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění anglických verzí dokumentů k materiálu „Základní principy výběrového řízení na volné kmitočty pro sítě nové generace“
6. 9. 2011
ZÁKLADNÍ PRINCIPY výběrového řízení na volné kmitočty pro sítě nové generace
2. 9. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz
22. 8. 2011
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových úsecích 3480–3500 MHz a 3580–3600 MHz
22. 8. 2011
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových úsecích 3459–3480 MHz a 3559–3580 MHz
10. 8. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 7/2011 Českého telekomunikačního úřadu – červenec 2011
5. 8. 2011
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/19/07.2011-12, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona pro účely financování univerzální služby za rok 2009
5. 8. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/8/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 14,5–15,35 GHz
5. 8. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/18/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 12,5–14,5 GHz
28. 7. 2011
Zrušení poplatkové povinnosti za využívání rádiových kmitočtů pro leteckou pohyblivou službu při sportovní a rekreační činnosti
15. 7. 2011
SDĚLENÍ o vydání cenového rozhodnutí č. CR/P/07.2011-1
14. 7. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 6/2011 Českého telekomunikačního úřadu – červen 2011
8. 7. 2011
Koncepce přenositelnosti telefonních čísel
13. 6. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/XX/XX.2011-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2009
13. 6. 2011
UPOZORNĚNÍ na možné omezení kmitočtových pásem pro bezdrátové mikrofony
8. 6. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 5/2011 Českého telekomunikačního úřadu – květen 2011
12. 5. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 4/2011 Českého telekomunikačního úřadu – duben 2011
18. 4. 2011
Strategie rozvoje informačního systému Českého telekomunikačního úřadu CZ.1.04/4.1.00/48.00025
15. 4. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 3/2011 Českého telekomunikačního úřadu – březen 2011
13. 4. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 87,5–146 MHz
4. 4. 2011
VÝZVA k předložení nabídky
10. 3. 2011
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o rozhodnutí ve věci výběru nejvhodnější nabídky na nadlimitní zakázku: „Metodika LRIC, včetně modelu, pro službu ukončení volání ve veřejných pevných sítích“
9. 3. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 2/2011 Českého telekomunikačního úřadu – únor  2011
1. 3. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz
1. 3. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
25. 2. 2011
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantního trhu č. 5
24. 2. 2011
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o rozhodnutí ve věci výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu „Výpočet hodnoty ukazatele WACC pro účely regulace v sektoru elektronických komunikací“
8. 2. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 1/2011 Českého telekomunikačního úřadu – leden 2011
25. 1. 2011
OZNÁMENÍ o zahájení veřejné konzultace EK ke zlepšení systému mimosoudního řešení sporů
21. 1. 2011
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2010
12. 1. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 53 Českého telekomunikačního úřadu prosinec 2010
5. 1. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění konzultačních dokumentů Skupiny pro politiku rádiového spektra (RSPG)
30. 12. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu revize rozhodnutí Evropské komise o vozidlových radarech krátkého dosahu (SRR)
29. 12. 2010
OZNÁMENÍ o vydání Opatření obecné povahy č. OOP/18/12.2010-17, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona pro účely financování univerzální služby za rok 2008
28. 12. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění zprávy Hlasové služby poskytované prostřednictvím IP protokolu (VoIP)
23. 12. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/18/XX.2011-Y k provozování terminálů v pevných bezdrátových a přístupových sítích v pásmech 3,5 GHz, 25 GHz a 28 GHz
22. 12. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz
10. 12. 2010
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/6/12.2010-16, trh č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity
8. 12. 2010
Měsíční monitorovací zpráva č. 52 Českého telekomunikačního úřadu listopad 2010
8. 12. 2010
VÝZVA k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu
25. 11. 2010
OZNÁMENÍ o zahájení zadávacího řízení
12. 11. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění dotazníku ECC/CEPT k zařízením krátkého dosahu (SRD)
12. 11. 2010
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu k budoucímu využívání pásma 40,5–43,5 GHz
11. 11. 2010
Měsíční monitorovací zpráva č. 51 Českého telekomunikačního úřadu říjen 2010
1. 11. 2010
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/18/XX.2010-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2008
22. 10. 2010
UPOZORNĚNÍ na zahájení využívání nových telefonních čísel začínajících trojčíslím 905 (s vyšší cenou za volání)
13. 10. 2010
Měsíční monitorovací zpráva č. 50 Českého telekomunikačního úřadu září 2010

Stránky

Top