Aktuality

16. 3. 2012
Měsíční monitorovací zpráva č. 2/2012 Českého telekomunikačního úřadu – únor 2012
14. 3. 2012
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
14. 3. 2012
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/7/XX.2012­-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
29. 2. 2012
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantního trhu č. 4
29. 2. 2012
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2012-Y, trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
16. 2. 2012
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2011
8. 2. 2012
Měsíční monitorovací zpráva č. 1/2012 Českého telekomunikačního úřadu – leden 2012
1. 2. 2012
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,31–455,73/461,31–465,73 MHz
31. 1. 2012
INFORMACE o změnách v udílení individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů od ledna 2012
17. 1. 2012
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu rozhodnutí ve věci uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů
12. 1. 2012
Měsíční monitorovací zpráva č. 12/2011 Českého telekomunikačního úřadu – prosinec 2011
15. 12. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění závěrů přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových úsecích 3480–3500 MHz a 3580–3600 MHz
15. 12. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění závěrů přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových úsecích 3459–3480 MHz a 3559–3580 MHz
14. 12. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2012-Y pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz
8. 12. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 11/2011 Českého telekomunikačního úřadu – listopad 2011
21. 11. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/27/XX.2012-Y pro kmitočtové pásmo 9–27 500 kHz
11. 11. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 10/2011 Českého telekomunikačního úřadu – říjen 2011
9. 11. 2011
INFORMACE pro účastníky o službě přenesení telefonního čísla
21. 10. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/xx/yy.2011-z, kterým se zrušuje všeobecné oprávnění č. VO-R/13/08.2005-25 k provozování uživatelských terminálů sítí NMT 450
14. 10. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/16/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 21,2–24,25 GHz
5. 10. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 9/2011 Českého telekomunikačního úřadu – září 2011
30. 9. 2011
SDĚLENÍ o vydání cenového rozhodnutí č. CR/P/09.2011-2
8. 9. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 8/2011 Českého telekomunikačního úřadu – srpen 2011
7. 9. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění anglických verzí dokumentů k materiálu „Základní principy výběrového řízení na volné kmitočty pro sítě nové generace“
6. 9. 2011
ZÁKLADNÍ PRINCIPY výběrového řízení na volné kmitočty pro sítě nové generace
2. 9. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 1900–2200 MHz
22. 8. 2011
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových úsecích 3480–3500 MHz a 3580–3600 MHz
22. 8. 2011
SDĚLENÍ Českého telekomunikačního úřadu o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových úsecích 3459–3480 MHz a 3559–3580 MHz
10. 8. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 7/2011 Českého telekomunikačního úřadu – červenec 2011
5. 8. 2011
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/19/07.2011-12, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona pro účely financování univerzální služby za rok 2009
5. 8. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/8/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 14,5–15,35 GHz
5. 8. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/18/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 12,5–14,5 GHz
28. 7. 2011
Zrušení poplatkové povinnosti za využívání rádiových kmitočtů pro leteckou pohyblivou službu při sportovní a rekreační činnosti
15. 7. 2011
SDĚLENÍ o vydání cenového rozhodnutí č. CR/P/07.2011-1
14. 7. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 6/2011 Českého telekomunikačního úřadu – červen 2011
8. 7. 2011
Koncepce přenositelnosti telefonních čísel
13. 6. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/XX/XX.2011-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2009
13. 6. 2011
UPOZORNĚNÍ na možné omezení kmitočtových pásem pro bezdrátové mikrofony
8. 6. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 5/2011 Českého telekomunikačního úřadu – květen 2011
12. 5. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 4/2011 Českého telekomunikačního úřadu – duben 2011
18. 4. 2011
Strategie rozvoje informačního systému Českého telekomunikačního úřadu CZ.1.04/4.1.00/48.00025
15. 4. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 3/2011 Českého telekomunikačního úřadu – březen 2011
13. 4. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/22/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 87,5–146 MHz
4. 4. 2011
VÝZVA k předložení nabídky
10. 3. 2011
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o rozhodnutí ve věci výběru nejvhodnější nabídky na nadlimitní zakázku: „Metodika LRIC, včetně modelu, pro službu ukončení volání ve veřejných pevných sítích“
9. 3. 2011
Měsíční monitorovací zpráva č. 2/2011 Českého telekomunikačního úřadu – únor  2011
1. 3. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz
1. 3. 2011
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
25. 2. 2011
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantního trhu č. 5
24. 2. 2011
OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o rozhodnutí ve věci výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu „Výpočet hodnoty ukazatele WACC pro účely regulace v sektoru elektronických komunikací“

Stránky

Top