Aktuality

11. 2. 2009
Měsíční monitorovací zpráva č. 30 Českého telekomunikačního úřadu leden 2009
5. 2. 2009
OZNÁMENÍ o zveřejnění Informačního a konzultačního dokumentu ČTÚ DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II
5. 2. 2009
VÝZVA k předložení nabídky
4. 2. 2009
OZNÁMENÍ o zahájení veřejné konzultace ve věci změny podmínek rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů
20. 1. 2009
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení ITU TELECOM WORLD 2009 – Youth Forum
15. 1. 2009
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/5/01.2009-3 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby
13. 1. 2009
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/4/01.2009-1 – veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
7. 1. 2009
Měsíční monitorovací zpráva č. 29 Českého telekomunikačního úřadu prosinec 2008
15. 12. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz
11. 12. 2008
Měsíční monitorovací zpráva č. 28 Českého telekomunikačního úřadu listopad 2008
8. 12. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění upravených podmínek pro omezený přístup amatérské služby ke kmitočtům v pásmu 70 MHz pro rok 2009, které Český telekomunikační úřad stanovil na základě podnětu občanského sdružení Český radioklub
3. 12. 2008
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýz relevantních trhů
14. 11. 2008
OZNÁMENÍ o zahájení zadávacího řízení
11. 11. 2008
Měsíční monitorovací zpráva č. 27 Českého telekomunikačního úřadu říjen 2008
7. 11. 2008
OZNÁMENÍ o zahájení zadávacího řízení
5. 11. 2008
Vyhodnocení třetího kola projektu MOSEK
5. 11. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 2200–2700 MHz
24. 10. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. všeobecné oprávnění č. VO-R/1/XX.2008-Y k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a IMT / UMTS
17. 10. 2008
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/5/10.2008-13, trh č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
17. 10. 2008
OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3/10.2008-12, veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
16. 10. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/24/XX.2008-Y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů a vnitřních prostor budov
9. 10. 2008
Měsíční monitorovací zpráva č. 26 Českého telekomunikačního úřadu září 2008
30. 9. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby
30. 9. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y – veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
25. 9. 2008
VEŘEJNÁ KONZULTACE k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k přístupovým sítím příští generace (NGA)
19. 9. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz
19. 9. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/XX.2008-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
19. 9. 2008
Workshop „Digitalizace a digitální dividenda“
10. 9. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz
9. 9. 2008
Měsíční monitorovací zpráva č. 25 Českého telekomunikačního úřadu srpen 2008
15. 8. 2008
Výsledky hodnocení nabídek na realizaci workshopu s mezinárodní účastí „Digitální dividenda a přechod na zemské digitální televizní vysílání“
12. 8. 2008
Měsíční monitorovací zpráva č. 24 Českého telekomunikačního úřadu červenec 2008
8. 8. 2008
DIGITÁLNÍ DIVIDENDA – Výzva k široké diskusi
1. 8. 2008
VÝZVA k předložení nabídky
24. 7. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz
24. 7. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/20/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo 960–1700 MHz
11. 7. 2008
Veřejná konzultace ke společné pozici Skupiny evropských regulátorů (ERG) ke geografickým aspektům analýz trhů (definice a nápravná opatření)
11. 7. 2008
Veřejná konzultace k návrhu Doporučení o poplatcích za terminaci hlasových volání
11. 7. 2008
Veřejná konzultace ke společné pozici Skupiny evropských regulátorů (ERG) k regulačním principům IP – IC/NGN Core
8. 7. 2008
Měsíční monitorovací zpráva č. 23 Českého telekomunikačního úřadu červen 2008
2. 7. 2008
Výsledky hodnocení k výzvě k předložení nabídky na realizaci tištěné podoby dokumentu „Výroční zprávy Českého telekomunikačního úřadu za rok 2007“
19. 6. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby
17. 6. 2008
VÝZVA k předložení nabídky
13. 6. 2008
INFORMACE o projektu „Monitoring služeb elektronických komunikací 2008“
10. 6. 2008
Měsíční monitorovací zpráva č. 22 Českého telekomunikačního úřadu květen 2008
27. 5. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2008-Y velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
26. 5. 2008
OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2008-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
23. 5. 2008
Výsledky hodnocení nabídek – „Asistence při tvorbě procesních a nákladových modelů pro agendy ČTÚ, zejména správy spektra“
22. 5. 2008
Veřejná konzultace k revizi nařízení o regulaci roamingu a jeho případném rozšíření na SMS a datové služby
16. 5. 2008
Výsledky hodnocení nabídek – „Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 – panel mladých“

Stránky

Top