OZNÁMENÍ podmínek pro omezený přístup amatérské služby ke kmitočtům v pásmu 70 MHz pro rok 2010

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) oznamuje, že na základě podnětu občanského sdružení Český radioklub stanovil pro rok 2010 podmínky k experimentálnímu využívání pásma 70 MHz omezeným počtem amatérských stanic.

Omezený přístup amatérské služby ke kmitočtům v pásmu 70 MHz

ČTÚ obdržel podnět občanského sdružení Český radioklub k prodloužení možnosti přístupu amatérské služby ke kmitočtům v pásmu 70 MHz. Po konzultacích s uživateli rádiového spektra, kterým je pásmo vyhrazeno, bylo rozhodnuto, že i v roce 2010 lze pokračovat v experimentálním využívání tohoto pásma za obdobných podmínek jako v roce 2009:

  • využívání bude umožněno ve vyhrazeném úseku 70,100 - 70,300 MHz v kategorii podružné služby s členěním na druhy provozu dle kmitočtového plánu IARU Region 1 (Davos 2005, aktualizace z července 2009),
  • provoz bude možný pouze na základě nového individuálního oprávnění vydaného ČTÚ, které bude mít platnost do 31. 12. 2010,
  • platnost individuálních oprávnění pro rok 2009 nebude prodlužována, protože v nových oprávněních budou stanoveny doplňující podmínky k využívání předmětných kmitočtů,
  • maximálně bude vydáno 50 oprávnění,
  • individuální oprávnění umožní držiteli provoz nejvýše ze dvou stanovišť,
  • vyzářený výkon maximálně 10 W e.r.p.,
  • držitelé oprávnění zašlou ČTÚ do 31.10. 2010 zprávu o svém experimentálním provozu v tomto pásmu.

ČTÚ čj. 107 002/2009-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top