OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu rozhodnutí ve věci změny rozhodnutí o povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě zveřejnil v sekci diskusní místo návrh rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby.

ČTÚ čj. 63 465/2009-610/V. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top