OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/1/02.2010-5, trh č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě

Český telekomunikační úřad podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/1/02.2010-5, trh č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě.

Sdělení o vydání opatření obecné povahy je umístěno na elektronické úřední desce zde.

ČTÚ čj. 28 071/2010-609
odbor analýz trhů

Top