Aktuality

18. 5. 2006
UPOZORNĚNÍ na veřejnou konzultaci dokumentů RSPG (Radio Spectrum Policy Group)
12. 5. 2006
UPOZORNĚNÍ pro osoby oznamující podnikání v elektronických komunikacích
28. 4. 2006
ZPRÁVA o výsledku přezkoumání rozsahu univerzální služby v souladu s čl. 15 odst. 2 směrnice 2002/22/ES
28. 4. 2006
DOKUMENT k zahájení druhé fáze veřejné konzultace návrhu Nařízení o službách roamingu v mobilních sítích na společném trhu
25. 4. 2006
SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o ceně ve věci zrušení cenového rozhodnutí č. 03/PROP/2004 ze dne 1. dubna 2004 a jeho dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2005
12. 4. 2006
ZVEŘEJNĚNÍ Zprávy o plnění povinností České pošty, s.p. v oblasti základních služeb
30. 3. 2006
Iniciativa: „Věnujte 10 minut pro zlepšení právního prostředí v ČR”
14. 3. 2006
Upozornění na postup společnosti TELE2 s.r.o. při získávání nových účastníků veřejně dostupné telefonní služby a doporučené zásady na ochranu před nechtěným uzavřením smluvního vztahu s touto společností pomocí služby předvolba operátora
6. 3. 2006
SDĚLENÍ o termínu konání schůzky se zájemci o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - doplňkové služby podle § 38 odst. 2 písm. g) zákona o elektronických komunikacích
1. 3. 2006
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2005
6. 1. 2006
Veřejná konzultace o poštovních službách
29. 12. 2005
ČTÚ na svých stránkách zprovoznil technologii RSS
27. 12. 2005
OZNÁMENÍ o zveřejnění výzvy k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. A/11/XX.2006-Y v souladu s Pravidly Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě
21. 12. 2005
OZNÁMENÍ o zveřejnění Metodiky definování relevantních trhů, analýzy relevantních trhů, posouzení významné tržní síly a určení nápravných opatření v oblasti elektronických komunikací v České republice
8. 12. 2005
Vyhláška podle § 97 odst. 6 ZEK
7. 12. 2005
Informace pro zákazníky České pošty
30. 11. 2005
Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě
16. 11. 2005
Informace o falešných průkazech odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení námořní pohyblivé služby
14. 11. 2005
Tisková zpráva Evropské komise k podpoře přechodu na digitální TV a R vysílání
3. 11. 2005
Informace o zveřejnění databází rádiových kmitočtů
21. 10. 2005
Oznámení o nových webových stránkách Evropské komise o cenách mobilního roamingu v Evropě
21. 10. 2005
Informace o změnách ve využití 12. kanálu
21. 9. 2005
Další novela zákona o elektronických komunikacích
21. 9. 2005
SDĚLENÍ o časovém harmonogramu jednotlivých kroků Českého telekomunikačního úřadu při provádění analýzy všech částí relevantního trhu
19. 9. 2005
SDĚLENÍ o vydání dotazníků za účelem sběru dat pro analýzu relevantního trhu č. 18
19. 9. 2005
SDĚLENÍ o vydání dotazníků za účelem sběru dat pro analýzu relevantního trhu č. 17
19. 9. 2005
SDĚLENÍ o vydání dotazníků za účelem sběru dat pro analýzu relevantních trhů č. 7 a č. 13 - č. 14
15. 9. 2005
SDĚLENÍ o vydání dotazníků za účelem sběru dat pro analýzu relevantních trhů
15. 9. 2005
SDĚLENÍ o vydání dotazníku za účelem sběru dat pro analýzu relevantního trhu č. 12
14. 9. 2005
Informace o některých aktuálních mezinárodních souvislostech při přechodu na digitální vysílání
8. 9. 2005
UPOZORNĚNÍ podnikatelům poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací a poskytovatelům univerzální služby
5. 8. 2005
SDĚLENÍ o notifikaci u Evropské komise
4. 8. 2005
Vyhlášení řízení o udělení poštovní licence na roky 2006-2008
3. 8. 2005
SDĚLENÍ o vydání dotazníku za účelem sběru dat pro analýzu trhů č.15 a 16
1. 8. 2005
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantních trhů
28. 7. 2005
Upozornění pro osoby podnikající v elektronických komunikacích
27. 7. 2005
Jak postupovat při řešení reklamací
22. 7. 2005
Žádost o zasílání podnětů a návrhů k analýzám relevantních trhů
1. 7. 2005
Informace pro zákazníky České pošty
13. 6. 2005
Informace Českého telekomunikačního úřadu k využívání kmitočtového pásma 5 GHz systémy RLAN v České republice
2. 6. 2005
Informace pro zákazníky České pošty
3. 5. 2005
Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě
2. 5. 2005
Informace pro zájemce o podnikání v elektronických komunikacích
30. 4. 2005
Informace o přijetí Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(04)06 o dostupnosti kmitočtových pásem pro zavedení širokopásmových digitálních pozemních pohyblivých sítí PMR/PAMR v pásmech 400 MHz a 800/900 MHz
30. 4. 2005
Důležité upozornění
30. 4. 2005
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k „Dalšímu postupu Rady v oblasti digitálního vysílání“
30. 4. 2005
Regionální radiokomunikační konference RRC- 04 - kroky k digitalizaci
30. 4. 2005
Informace o aktuálním stavu mezinárodní koordinace kmitočtů pro vysílání DVB-T
30. 4. 2005
Zrušení odboru certifikace
30. 4. 2005
Vydání prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby za rok 2003 a stanovení příspěvků na účet univerzální služby

Stránky

Top