Aktuality

7. 12. 2005
Informace pro zákazníky České pošty
30. 11. 2005
Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě
16. 11. 2005
Informace o falešných průkazech odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení námořní pohyblivé služby
14. 11. 2005
Tisková zpráva Evropské komise k podpoře přechodu na digitální TV a R vysílání
3. 11. 2005
Informace o zveřejnění databází rádiových kmitočtů
21. 10. 2005
Oznámení o nových webových stránkách Evropské komise o cenách mobilního roamingu v Evropě
21. 10. 2005
Informace o změnách ve využití 12. kanálu
21. 9. 2005
Další novela zákona o elektronických komunikacích
21. 9. 2005
SDĚLENÍ o časovém harmonogramu jednotlivých kroků Českého telekomunikačního úřadu při provádění analýzy všech částí relevantního trhu
19. 9. 2005
SDĚLENÍ o vydání dotazníků za účelem sběru dat pro analýzu relevantního trhu č. 18
19. 9. 2005
SDĚLENÍ o vydání dotazníků za účelem sběru dat pro analýzu relevantního trhu č. 17
19. 9. 2005
SDĚLENÍ o vydání dotazníků za účelem sběru dat pro analýzu relevantních trhů č. 7 a č. 13 - č. 14
15. 9. 2005
SDĚLENÍ o vydání dotazníků za účelem sběru dat pro analýzu relevantních trhů
15. 9. 2005
SDĚLENÍ o vydání dotazníku za účelem sběru dat pro analýzu relevantního trhu č. 12
14. 9. 2005
Informace o některých aktuálních mezinárodních souvislostech při přechodu na digitální vysílání
8. 9. 2005
UPOZORNĚNÍ podnikatelům poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací a poskytovatelům univerzální služby
5. 8. 2005
SDĚLENÍ o notifikaci u Evropské komise
4. 8. 2005
Vyhlášení řízení o udělení poštovní licence na roky 2006-2008
3. 8. 2005
SDĚLENÍ o vydání dotazníku za účelem sběru dat pro analýzu trhů č.15 a 16
1. 8. 2005
SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantních trhů
28. 7. 2005
Upozornění pro osoby podnikající v elektronických komunikacích
27. 7. 2005
Jak postupovat při řešení reklamací
22. 7. 2005
Žádost o zasílání podnětů a návrhů k analýzám relevantních trhů
1. 7. 2005
Informace pro zákazníky České pošty
13. 6. 2005
Informace Českého telekomunikačního úřadu k využívání kmitočtového pásma 5 GHz systémy RLAN v České republice
2. 6. 2005
Informace pro zákazníky České pošty
3. 5. 2005
Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě
2. 5. 2005
Informace pro zájemce o podnikání v elektronických komunikacích
30. 4. 2005
Informace o přijetí Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(04)06 o dostupnosti kmitočtových pásem pro zavedení širokopásmových digitálních pozemních pohyblivých sítí PMR/PAMR v pásmech 400 MHz a 800/900 MHz
30. 4. 2005
Důležité upozornění
30. 4. 2005
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k „Dalšímu postupu Rady v oblasti digitálního vysílání“
30. 4. 2005
Regionální radiokomunikační konference RRC- 04 - kroky k digitalizaci
30. 4. 2005
Informace o aktuálním stavu mezinárodní koordinace kmitočtů pro vysílání DVB-T
30. 4. 2005
Zrušení odboru certifikace
30. 4. 2005
Vydání prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby za rok 2003 a stanovení příspěvků na účet univerzální služby
30. 4. 2005
Opravy příspěvků na účet univerzální služby za roky 2001 a 2002
30. 4. 2005
Výzva zájemcům o digitální rozhlasové vysílání v kmitočtových pásmech do 30 MHz
30. 4. 2005
Oznámení o opravě přílohy č. 5 ke stanovení výše platby na účet univerzální služby vyplývající z dodatečného doúčtování prokazatelné ztráty za roky 2001 a 2002 jednotlivých držitelů telekomunikační licence
29. 4. 2005
Návrhy prováděcích předpisů k ZoEK - I. část
29. 4. 2005
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu k vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz
29. 4. 2005
Návrhy prováděcích předpisů k ZoEK (I. část) - vypořádání
29. 4. 2005
Návrhy prováděcích předpisů k ZoEK - II.část
29. 4. 2005
Informace o změně skupinového přidělení DVB-T kmitočtu v lokalitě Praha
29. 4. 2005
Návrhy prováděcích předpisů k ZoEK (II. část) - vypořádání
29. 4. 2005
Reakce ČTÚ na Zápis 2. zasedání RRTV
29. 4. 2005
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2004
29. 4. 2005
Návrhy prováděcích předpisů k ZoEK - III.část
29. 4. 2005
Informace pro zákazníky České pošty
29. 4. 2005
Informace pro držitele rozhodnutí o povolení provozování vysílacích rádiových zařízení a držitele rozhodnutí o přidělení čísel
29. 4. 2005
Návrhy prováděcích předpisů k ZoEK (III. část) - vypořádání

Stránky

Top