OZNÁMENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/7/09.2009-11, trh č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

Český telekomunikační úřad podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/7/09.2009-11, trh č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích.

Sdělení o vydání opatření obecné povahy je umístěno na elektronické úřední desce zde.

ČTÚ čj. 81 425/2009-609
odbor analýz trhů

Top