Aktuality

27. 4. 2005
Oznámení o podpisu aktuálních verzí dokumentů „Výběr provozovatele nastavením předvolby čísel (duben 2005)“, „Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání (duben 2005)“ a „Přenositelnost čísel
27. 4. 2005
Dodatek č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 03/PROP/2003
27. 4. 2005
Dodatek č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 04/PROP/2003
27. 4. 2005
Dodatek č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 09/PROP/2002
27. 4. 2005
Dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 03/PROP/2004
27. 4. 2005
Návrh Síťového plánu synchronizace sítí elektronických komunikací
26. 4. 2005
TISKOVÁ ZPRÁVA Předkládání žádostí do výběrového řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz
20. 4. 2005
TISKOVÁ ZPRÁVA k druhému zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v pásmu 872 MHz
16. 4. 2005
Výše ztráty z poskytování univerzální služby
16. 4. 2005
Oznámení o tiskové chybě v cenovém rozhodnutí č. 07/PROP/2002, ze dne 3. 9. 2002
16. 4. 2005
Zveřejnění tabulky směrování tísňových volání na číslo „112“ pomocí NRN
16. 4. 2005
Oznámení o přiřazení čísel „Operator ID“ k identifikaci provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí, v souvislosti se zavedením přenositelnosti čísel
16. 4. 2005
Oznámení o přijetí dokumentu “Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání” aktualizovaná verze z listopadu 2002
16. 4. 2005
Oznámení o přijetí dokumentu “Přenositelnost čísla”
16. 4. 2005
Oznámení o přijetí dokumentu “Výběr provozovatele nastavením předvolby čísel”
16. 4. 2005
Informace o provozu zařízení RLAN v pásmu 5GHz
16. 4. 2005
Oznámení o vymezení geografického území pro provoz v pásmu 28 GHz
16. 4. 2005
Vydání prokazatelné ztráty za rok 2002 a stanovení příspěvků na účet universální služby
16. 4. 2005
Informace pro zájemce o služby na bázi technologie ADSL
16. 4. 2005
Návrh generální licence
16. 4. 2005
Oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz
16. 4. 2005
Oznámení o opravě dodatku č.1 k cenovému rozhodnutí 09/PROP/2002
16. 4. 2005
Oznámení o opravě cenového rozhodnutí 04/PROP/2003
16. 4. 2005
Informace o vydání generální licence k provozování rádiových zařízení v kmitočtovém pásmu 5 GHz, která jsou součástí systémů RLAN.
16. 4. 2005
Informace pro držitele povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení
16. 4. 2005
Oznámení o podpisu dokumentu Přístup k síti Internet prostřednictvím PSTN / ISDN sítí
16. 4. 2005
Informace o odkladu vydání generální licence k provozování systémů RLAN v kmitočtovém pásmu 5 GHz
16. 4. 2005
Návrh síťového plánu signalizace veřejných telekomunikačních sítí poskytujících veřejně dostupnou telefonní službu
16. 4. 2005
Výzva všem držitelům telekomunikačních licencí
16. 4. 2005
Stanovisko ČTÚ k rušení televizního příjmu
16. 4. 2005
Stanovisko ČTÚ k tiskové konferenci společnosti ČESKÉHO TELECOMU, a.s.
16. 4. 2005
Odpověď na dotazy k využití služeb jiných telekomunikačních operátorů poskytujících levnější volání než ČESKÝ TELECOM, a.s.
16. 4. 2005
Stanovisko ČTÚ k on-line rozhovoru tiskového mluvčího společnosti ČESKÉHO TELECOMU, a. s. v deníku mobil.idnes.cz
16. 4. 2005
Informace o stavu přípravy využití kmitočtového pásma 5 GHz systémy RLAN
16. 4. 2005
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k používání zařízení pro zabránění komunikace GSM v České republice
16. 4. 2005
Pozvánka
16. 4. 2005
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k využívání kmitočtového pásma 5 GHz systémy RLAN v České republice
16. 4. 2005
Upozornění o ukončení provozu bezšňůrových telefonů v pásmech CT1, CT1 , CT2 k 31. 12. 2005
16. 4. 2005
Stanovisko k zavádění technologie IP
16. 4. 2005
Vyjádření Českého telekomunikačního úřadu ke článkům typu „Češi mají nejdražší hovorné“
16. 4. 2005
Oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě UMTS
16. 4. 2005
Oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz
16. 4. 2005
Informace o evropské harmonizaci podmínek provozování místních rádiových sítích RLAN v pásmu 5 GHz
16. 4. 2005
Upozornění o ukončení provozu radiotelefonních stanic v pásmu 146 - 174 MHz s kanálovou roztečí 25 kHz k 31. 12. 2005
16. 4. 2005
Informace o zavedení správního poplatku za vydání osvědčení o registraci telekomunikační činnosti vykonávané podle generální licence
16. 4. 2005
Informace o hospodaření s účtem univerzální služby v roce 2004
16. 4. 2005
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k využívání kmitočtového pásma 5 GHz systémy RLAN v České republice
16. 4. 2005
Upozornění na ukončení provozu rádiových sítí v pásmech 301,250 - 306,250 MHz a 337,250 - 342,250 MHz k 31. 12. 2005
26. 4. 2004
Překlady ze směrnic a rozhodnutí ES nového regulačního rámce - definice
26. 4. 2004
Oznámení o plánovaném ukončení uvádění na trh a provozování bezšňůrových telefonů v systémech CT1, CT1+ a CT2

Stránky

Top