Aktuality

16. 4. 2005
Odpověď na dotazy k využití služeb jiných telekomunikačních operátorů poskytujících levnější volání než ČESKÝ TELECOM, a.s.
16. 4. 2005
Stanovisko ČTÚ k on-line rozhovoru tiskového mluvčího společnosti ČESKÉHO TELECOMU, a. s. v deníku mobil.idnes.cz
16. 4. 2005
Informace o stavu přípravy využití kmitočtového pásma 5 GHz systémy RLAN
16. 4. 2005
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k používání zařízení pro zabránění komunikace GSM v České republice
16. 4. 2005
Pozvánka
16. 4. 2005
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k využívání kmitočtového pásma 5 GHz systémy RLAN v České republice
16. 4. 2005
Upozornění o ukončení provozu bezšňůrových telefonů v pásmech CT1, CT1 , CT2 k 31. 12. 2005
16. 4. 2005
Stanovisko k zavádění technologie IP
16. 4. 2005
Vyjádření Českého telekomunikačního úřadu ke článkům typu „Češi mají nejdražší hovorné“
16. 4. 2005
Oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě UMTS
16. 4. 2005
Oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz
16. 4. 2005
Informace o evropské harmonizaci podmínek provozování místních rádiových sítích RLAN v pásmu 5 GHz
16. 4. 2005
Upozornění o ukončení provozu radiotelefonních stanic v pásmu 146 - 174 MHz s kanálovou roztečí 25 kHz k 31. 12. 2005
16. 4. 2005
Informace o zavedení správního poplatku za vydání osvědčení o registraci telekomunikační činnosti vykonávané podle generální licence
16. 4. 2005
Informace o hospodaření s účtem univerzální služby v roce 2004
16. 4. 2005
Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k využívání kmitočtového pásma 5 GHz systémy RLAN v České republice
16. 4. 2005
Upozornění na ukončení provozu rádiových sítí v pásmech 301,250 - 306,250 MHz a 337,250 - 342,250 MHz k 31. 12. 2005
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA K výběrovému řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v pásmu 872 MHz
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA k druhému zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA k třetímu zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA k rozhodnutí ČTÚ o výběru nejvhodnějších žádostí pro udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA Českého telekomunikačního úřadu k procesu přechodu na digitální televizní zemské vysílání v České republice
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k problematice využívání geografických čísel pro přístup k síti Internet
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA Zahájení činnosti řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA Zahájení činnosti řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS a předložení žádosti o udělení licence UMTS
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA k druhému zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA Udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA k třetímu zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v pásmu 872 MHz
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA Rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu o výběru nejvhodnější žádosti pro udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz
26. 4. 2004
Změna č. 1 dokumentu Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání
26. 4. 2004
Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání
26. 4. 2004
Oznámení o přijetí dokumentu
26. 4. 2004
Oznámení o přijetí dokumentu Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání aktualizovaná verze z listopadu 2002
26. 4. 2004
Překlady ze směrnic a rozhodnutí ES nového regulačního rámce - definice
26. 4. 2004
Změna č. 1 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí
26. 4. 2004
Upozornění pro provozovatele zařízení RLAN v pásmu 2400,0 - 2483,5 MHz podle generální licence č. GL-12/R/2000
26. 4. 2004
Oznámení o přidělení čísel pro výběr provozovatele
26. 4. 2004
Veřejná konzultace návrhů rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru CEPT/ECC
26. 4. 2004
Oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení na rozšíření telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí ve standardu GSM
26. 4. 2004
Formuláře pro výpočet prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby
26. 4. 2004
Časové zpřesnění a technické podmínky přechodu na uzavřené číslování
26. 4. 2004
Přečíslování veřejných telefonních sítí
26. 4. 2004
Návrh vyhlášení časového zpřesnění a technických podmínek přechodu na uzavřené číslování
26. 4. 2004
Upřesnění pojmu region pro účely výpočtu poplatků za přidělené kmitočty
26. 4. 2004
Oznámení o plánovaném ukončení uvádění na trh a provozování bezšňůrových telefonů v systémech CT1, CT1+ a CT2
26. 4. 2004
Oznámení o přijetí dokumentu Výběr provozovatele nastavením předvolby čísel
26. 4. 2004
Oznámení o přijetí dokumentu Přenositelnost čísla
26. 4. 2004
Vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí s využitím pevných rádiových přístupových sítí typu P-MP ve vyhrazeném kmitočtovém úseku pásma 3,5 GHz v České republice
26. 4. 2004
Oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí v pásmu 3,5 GHz
Plaťte za skutečnou rychlost

Stránky

Top