Aktuality

26. 4. 2004
Změna č. 1 dokumentu Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání
26. 4. 2004
Časové zpřesnění a technické podmínky přechodu na uzavřené číslování
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA k třetímu zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy
26. 4. 2004
Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání
26. 4. 2004
Přečíslování veřejných telefonních sítí
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA k rozhodnutí ČTÚ o výběru nejvhodnějších žádostí pro udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy
26. 4. 2004
Oznámení o přijetí dokumentu
26. 4. 2004
Návrh vyhlášení časového zpřesnění a technických podmínek přechodu na uzavřené číslování
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA Českého telekomunikačního úřadu k procesu přechodu na digitální televizní zemské vysílání v České republice
26. 4. 2004
Oznámení o přijetí dokumentu Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání aktualizovaná verze z listopadu 2002
26. 4. 2004
Upřesnění pojmu region pro účely výpočtu poplatků za přidělené kmitočty
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k problematice využívání geografických čísel pro přístup k síti Internet
26. 4. 2004
Překlady ze směrnic a rozhodnutí ES nového regulačního rámce - definice
26. 4. 2004
Oznámení o plánovaném ukončení uvádění na trh a provozování bezšňůrových telefonů v systémech CT1, CT1+ a CT2
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA Zahájení činnosti řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz
26. 4. 2004
Změna č. 1 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí
26. 4. 2004
Oznámení o přijetí dokumentu Výběr provozovatele nastavením předvolby čísel
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA Zahájení činnosti řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS a předložení žádosti o udělení licence UMTS
26. 4. 2004
Upozornění pro provozovatele zařízení RLAN v pásmu 2400,0 - 2483,5 MHz podle generální licence č. GL-12/R/2000
26. 4. 2004
Oznámení o přijetí dokumentu Přenositelnost čísla
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA k druhému zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS
26. 4. 2004
Oznámení o přidělení čísel pro výběr provozovatele
26. 4. 2004
Vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí s využitím pevných rádiových přístupových sítí typu P-MP ve vyhrazeném kmitočtovém úseku pásma 3,5 GHz v České republice
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA Udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS
26. 4. 2004
Veřejná konzultace návrhů rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru CEPT/ECC
26. 4. 2004
Oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí v pásmu 3,5 GHz
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA k třetímu zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v pásmu 872 MHz
26. 4. 2004
Oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení na rozšíření telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí ve standardu GSM
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA K výběrovému řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v pásmu 872 MHz
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA Rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu o výběru nejvhodnější žádosti pro udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz
26. 4. 2004
Formuláře pro výpočet prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby
26. 4. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA k druhému zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy

Stránky

Top