Veřejná konzultace ke společné pozici Skupiny evropských regulátorů (ERG) ke geografickým aspektům analýz trhů (definice a nápravná opatření)

Dne 7. července 2008 zahájila Skupina evropských regulátorů (ERG) veřejnou konzultaci ke společné pozici ke geografickým aspektům analýz trhů (definice a nápravná opatření).

Top