OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby

Český telekomunikační úřad zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 3 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby. Tento návrh byl upraven na základě závažných připomínek a stanovisek z předchozí veřejné konzultace.
Návrh OOP je uveřejněn na internetových stránkách Úřadu v sekci Diskusní místo.

ČTÚ čj. 15 750/2008-609/IV. vyř.
odbor analýz trhů

Top