Výsledky hodnocení k výzvě k předložení nabídky na realizaci tištěné podoby dokumentu „Výroční zprávy Českého telekomunikačního úřadu za rok 2007“

Český telekomunikační úřad jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zveřejnil výzvu k předložení nabídky realizace tištěné podoby dokumentu „Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2007“ (zveřejněno 17. června 2008).

Nabídky byly přijímány v sídle zadavatele na adrese:
Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha 9

Od 17. do 25. června 2008 včetně, v pracovní dny od 7:45 do 17:00 hodin.

Na základě hodnocení předložených nabídek k řešení poptávky - veřejné zakázky, zveřejňuje Český telekomunikační úřad výsledky hodnocení.

Uchazeč, v jehož prospěch bylo rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky:

  • Prospektrum, spol. s r. o., se sídlem v Praze 4, U Michelského lesa 366

Uchazeč, v jehož prospěch bylo rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu bude vyzván k jednání o uzavření smlouvy o dílo a spolupráci.

Ing. Dana Makrlíková, tisková mluvčí ČTÚ

Top