Výsledky hodnocení nabídek – „Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 – panel mladých“

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v souladu s ustanovením § 287 odst. (2) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a Výzvy k předložení nabídky na realizaci výzkumu „Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 – panel mladých“ se hodnotící komise na svém jednání rozhodla odmítnout všechny předložené nabídky a Český telekomunikační úřad tak neuzavře smlouvu s žádným z uchazečů o veřejnou zakázku.

Top