SDĚLENÍ o zveřejnění výsledku přezkumu důvodů pro uložení povinností poskytovat v rámci univerzální služby tuto dílčí službu: Služby veřejných telefonních automatů (VTA) podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 39 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), provedl přezkum, zda trvají důvody, na jejichž základě byly uloženy povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby výše uvedenou dílčí službu.

ČTÚ čj. 13840/2008-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Soubory ke stažení
Top