VÝZVA k předložení nabídky „Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 – panel mladých“

Český telekomunikační úřad předkládá Výzvu k předložení nabídky na realizaci výzkumů „Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 – panel mladých“. Pro účely monitoringu služeb elektronických komunikací 2008 ČTÚ požaduje vytvoření celostátního internetového interaktivního panelu, který bude poskytovat kvalitativní a zčásti i kvantitativní informace jak na předem zadaná témata, tak na témata vyplývající z diskuse účastníků panelu.

Soubory ke stažení
Top