VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2021-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2021-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám.

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy č. A/3/xx.2021-x lze uplatnit do 1 měsíce od data zveřejnění této výzvy.

čj. ČTÚ-5 027/2020-611
odbor ekonomické regulace


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě:

Soubory ke stažení

Připomínky

Souhlas

18.10.2021 - 22:18 Mgr. Simona Papenbrock - SiMNET

Souhlasíme s návrhem ČTÚ.

Souhlas

21.10.2021 - 10:30 Patrik Nedvidek

Souhlasím s návrhem ČTÚ.

Snížení cen

21.10.2021 - 18:57 Ivo Křapa

Jsem mnohaletý zákazník sítě o2, ale ceny za "výhodné" balíčky pro mladé lidi a nebo balíčky s internetem jsou abnormálně vysoké, když jsem se díval na operátory v polsku, tak jejich ceny jsou v podstatě pětinové. Nemusíte si ani vyřizovat tarif, stačí si jen koupit simkartu v obchodě a máte neomezené data a volání za 400kč v přepočtu na naše koruny. Přemýšlel jsem, že si simkartu koupím a budu ji využívat v rámci roumingu u nás, ale i to má své háčky a aspoň a musím se aspoň jednou za měsíc připojit na polské sítě, jinak se mi simkarta zablokuje (aspoň podle zdrojů co jsem našel na internetu). Já doufám že se dostaneme na nějaké rozumné ceny i když se rozjedou sítě 5G, pro mě je rozumná cena za neomezené volání, SMS a data s 5G do 650kč. Vzhledem k průměrnému platů v ČR a neustálému růstu cen na živobytí.

Souhlas se závěry návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2021-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám

24.10.2021 - 10:16 Ing.Radek Janeba

Souhlasíme se závěry návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2021-x, trhu č. 3 a přikláníme se ke všem názorům Výboru nezávislého ICT průmyslu z.s., které byly uplatněny dříve.

Souhlas se závěry návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2021-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám

24.10.2021 - 10:21 Ing, Jan Pilny

Souhlasíme se závěry návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2021-x, trhu č. 3 a přikláníme se ke všem názorům Výboru nezávislého ICT průmyslu z.s., které byly uplatněny dříve.

Souhlas se závěry analýzy trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám a souhlas s navrhovaným opatřeními.

24.10.2021 - 11:22 Český bezdrát s.r.o.

Regulaci velkoobchodního mobilního trhu v rozsahu jak je navržena v analýze od ČTU je nutné uplatnit co nejdříve. Pokud k regulaci nedojde v řádu několik málo měsíců, nebude již co regulovat a majetkově nezávislý virtuálové (MVNO/MVNE) definitivně zmiznou z trhu v ČR. Zůstanou jen ti majetkově ovládáni od T-Mobile, Vodafone a O2.

V květnu 2021 se definitivně překročil rubicon, když T-Mobile aby nemusel dlouhodbě respektovat rozhodnutí ČTU ve sporu s EriMobile , podal Českému bezdrátu výpověď Smlouvy o propojení. Spolu s námi podal výpověď dalším 11 společnostem, se kterými měl uzavřenu Smlouvu o propojení, jejíž součásti bylo i poskytování MVNE/MVNO.

Dříve něco nepředstavitelného se začíná považovat za normální. Viz. minulý týden nám přišla výpvěď Smlouvy o propojení od společnosti CETIN, kterou máme uzavřenu od roku 2007.

Nyní jsme v situaci právní nejistoty, kdy nevíme jestli nám k 30.11.2021 T-Mobile vypne propojení a jestli naší zákazníci využívající jak mobilních služeb tak i volání přes pevné - fixní sítě sítě budou bez těchto služeb. Hraje se tady s tisícovkami zákazníků - Spotřebitelů i Živnostníků růská ruleta a čeká se co bude.

Žádámě tímto , aby ČTU silou svého úřadu (např. nařízením obecné povahy) pozastavil běh výpovědní lhůty ze Smlovy o propojení podané společností T-Mobile 12 virtuálních operátorům a to doby, než po vzájemné dohodě bude uzavřen dodatek ke stávající Smlouvě o propojení a nebo do doby než bude uzavřena nová Smlouva o propojení ze svobodné vůle smluvních stran a ne pod nátlakem přerušení poskytování služeb koncovým zákazníkům virtuálního operátora..
Pokud taková dohoda nebude možná, tak do doby platnosti regulace na trhu č.3 - velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám.

Opravdu hrozí nebezpečí z prodlení a Úřad musí konat, aby se zabránilo nevratným škodám a zejména vypnutí volání z pevných i mobilních čísel, SMS a datových služeb u Spotřebitelů a Živnostníků, které jsou dle ZEK chráněnou skupinou obyvatel.

Zastropovani

24.10.2021 - 18:40 Lukáš

Ceny u nás by mely byt zastropovane průměrem (15 ti nejlevnějších) zemi v EU za posledni 3 roky a mame po problemu :)

Přidat připomínku

Je-li formulář s připomínkou podáván v elektronické podobě zasláním na adresu podatelna@ctu.cz, musí být v souladu s ust. čl. 6 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Dále je možné připomínku podat prostřednictvím datové schránky (a9qaats) nebo v listinné podobě v sídle ČTÚ.

Přidat stanovisko/názor

V souladu s ust. čl. 9 odst. 4 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě se stanoviska a názory k návrhu nevypořádávají. ČTÚ k nim však přihlédne v konečném znění opatřeni.

Top