Platná rozhodnutí

Elektronické komunikace

Rozhodnutí o ceně podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) představují novou formu, jakou bude Český telekomunikační úřad provádět regulaci cen v oboru elektronických komunikací.

Cenová rozhodnutí, vydaná podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která byla podle přechodného ustanovení § 142 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích platná do 1. 5. 2006, jsou uvedena v  archivu.

Poštovní služby

Rozhodnutí o ceně podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, představují novou formu, jakou bude Český telekomunikační úřad provádět regulaci cen v oboru poštovních služeb.

Cenová rozhodnutí, vydaná podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, která byla zrušena přechodným ustanovením čl. II bodu 10 zákona č. 221/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dnem 1. 1. 2013, jsou uvedena v archivu.


25. 8. 2015
Rozhodnutí o ceně č. CEN/4/08.2015-4
3. 7. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/06.2014-100
3. 7. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/06.2014-97
3. 7. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/06.2014-98
3. 7. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/06.2014-99
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-69
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-70
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-71
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-72
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-73
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-74
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-75
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-76
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-77
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-78
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-79
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-80
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-81
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-82
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-83
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-84
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-85
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-86
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-87
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-88
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-89
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-90
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-91
5. 6. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-92
17. 3. 2014
Rozhodnutí o ceně č. CEN/2/03.2014-33
18. 6. 2013
Rozhodnutí o ceně č. CEN/4/06.2013-3
4. 3. 2013
Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/02.2013-2
4. 3. 2013
Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/02.2013-1
21. 12. 2012
Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/12.2012-7
21. 12. 2012
Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/12.2012-6
21. 12. 2012
Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/12.2012-5
4. 7. 2012
Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/07.2012-2
4. 7. 2012
Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/07.2012-3
4. 7. 2012
Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/07.2012-4
29. 6. 2012
Rozhodnutí o ceně č. CEN/4/06.2012-1
9. 5. 2011
Rozhodnutí o ceně č. CEN/13/04.2011-3
20. 10. 2010
Rozhodnutí o ceně č. CEN/4/10.2010-78
21. 5. 2010
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2010-71
3. 5. 2010
Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/04.2010-69
3. 5. 2010
Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/04.2010-70
3. 5. 2010
Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/04.2010-68
3. 5. 2010
Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/04.2010-67
30. 4. 2010
Rozhodnutí o ceně č. CEN/2/04.2010-66
26. 4. 2010
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/04.2010-44
26. 4. 2010
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/04.2010-46

Stránky

Top