Platná rozhodnutí

Elektronické komunikace

Rozhodnutí o ceně podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) představují novou formu, jakou bude Český telekomunikační úřad provádět regulaci cen v oboru elektronických komunikací.

Cenová rozhodnutí, vydaná podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která byla podle přechodného ustanovení § 142 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích platná do 1. 5. 2006, jsou uvedena v  archivu.

Poštovní služby

Rozhodnutí o ceně podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, představují novou formu, jakou bude Český telekomunikační úřad provádět regulaci cen v oboru poštovních služeb.

Cenová rozhodnutí, vydaná podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, která byla zrušena přechodným ustanovením čl. II bodu 10 zákona č. 221/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dnem 1. 1. 2013, jsou uvedena v archivu.


26. 4. 2010
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/03.2010-26
26. 4. 2010
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/04.2010-42
26. 4. 2010
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/04.2010-43
26. 4. 2010
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/04.2010-41
26. 4. 2010
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/04.2010-45
1. 9. 2009
Rozhodnutí o ceně č. CEN/18/08.2009-14
3. 6. 2009
Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/05.2009-11
13. 1. 2009
Rozhodnutí o ceně č. CEN/16/01.2009-3
13. 1. 2009
Rozhodnutí o ceně č. CEN/16/01.2009-2
13. 1. 2009
Rozhodnutí o ceně č. CEN/16/01.2009-1
30. 12. 2008
Rozhodnutí o ceně č. CEN/11/12.2008-13
30. 12. 2008
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/11.2008-7
18. 12. 2008
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/11.2008-10
15. 12. 2008
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/11.2008-5
15. 12. 2008
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/11.2008-12
15. 12. 2008
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/11.2008-11
15. 12. 2008
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/11.2008-9
15. 12. 2008
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/11.2008-8
15. 12. 2008
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/11.2008-6
8. 12. 2008
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/11.2008-4
8. 12. 2008
Rozhodnutí o ceně č. CEN/8/11.2008-3
4. 6. 2008
Rozhodnutí o ceně č. CEN/11/06.2008-2
9. 5. 2008
Rozhodnutí o ceně č. CEN/1/04.2008-1
7. 9. 2007
Rozhodnutí o ceně č. CEN/16/08.2007-24
7. 9. 2007
Rozhodnutí o ceně č. CEN/16/08.2007-23
7. 9. 2007
Rozhodnutí o ceně č. CEN/16/08.2007-22
7. 9. 2007
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/08.2007-26
7. 9. 2007
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/08.2007-21
7. 9. 2007
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/08.2007-20
7. 9. 2007
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/08.2007-19
7. 9. 2007
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/08.2007-18
7. 9. 2007
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/08.2007-17
7. 9. 2007
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/08.2007-16
7. 9. 2007
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/08.2007-15
7. 9. 2007
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/08.2007-14
7. 9. 2007
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/08.2007-13
27. 12. 2006
Rozhodnutí o ceně č. CEN/13/11.2006-73
7. 12. 2006
Rozhodnutí o ceně č. CEN/18/11.2006-71
5. 12. 2006
Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/10.2006-68
12. 7. 2006
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2006-57
28. 6. 2006
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2006-48
26. 6. 2006
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2006-58
26. 6. 2006
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2006-56
14. 6. 2006
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2006-47
13. 6. 2006
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2006-50
13. 6. 2006
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2006-46
13. 6. 2006
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2006-51
13. 6. 2006
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2006-52
12. 6. 2006
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2006-49
8. 6. 2006
Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2006-45

Stránky

Top