Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-89

Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle § 107 odst. 9 písm. b) bodu 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydala v řízení zahájeném z moci úřední se společností UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 −; Nusle, IČO: 00562262, dne 16. ledna 2014, ve věci uložení povinnosti související s regulací cen na základě § 51 odst. 5 písm. f) a § 59 Zákona podniku s významnou tržní silou na trhu č. 3 −; „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ rozhodnutí o ceně č. CEN/3/05.2014-89.

Top