Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/02.2013-2

Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 107 odst. 9 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“), vydává v řízení vedeném podle § 101 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, zahájeném z moci úřední dne 13. února 2013 ve věci změny povinnosti uložené v rozhodnutí o ceně č. CEN/7/12.2012-6, rozhodnutí o ceně č. CEN/7/02.2013-2.

Top